wycena przedsiębiorstw

Czym jest wycena?

Dowiedz się czym jest i jakie rodzaje wyceny przedsiębiorstw wyróżniamy. Poznaj podstawowe funkcje i cele sporządzania wycen.

Metoda księgowa 

Poznaj najłatwiejszy model wyceny przedsiębiorstwa i akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

wycena metodą porównawczą

Wycena mnożnikowa 

Dowiedz się jak samodzielnie sporządzić wycenę przedsiębiorstwa metodą mnożnikową, należącą do grupy metod wycen porównawczych.

Prognoza finansowa 

Czym jest i jakie wyróżniamy podstawowe metody prognozy danych finansowych - poznaj kluczowy element wyceny przedsiębiorstwa.

Koszt kapitału obcego 

Dowiedz się jak na potrzeby sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa obszacować koszt kapitału obcego, będącego składnikiem WACC.

Koszt kapitału własnego

Koszt kapitału własnego 

Koszt kapitału własnego uważany jest za najtrudniejszy do uzyskania parametr, przy przeprowadzaniu wyceny danego przedsiębiorstwa.

Średni ważony koszt kapitału WACC

Średni ważony koszt kapitału (WACC) 

Dowiedz się jak obliczyć podstawowy współczynnik dyskontujący, wykorzystywany do wyceny przedsiębiorstw.

wycena DCF

Wycena metodą DCF 

Dowiedz się jak samodzielnie przeprowadzić złożoną wycenę przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Wycena metodą EVA

Wycena metodą EVA 

Dowiedz się jak samodzielnie przeprowadzić wycenę dochodową modelem ekonomicznej wartości dodanej. Poznaj różnice modelu EVA w stosunku do DCF wskazujące na jej przewagę.