Kontrakty terminowe

Kontrakty terminowe

Dowiedz się czym są i jak działają jedne z najpowszechniejszych instrumentów pochodnych - kontrakty terminowe.

Opcje

Opcje uznawane są za bardziej złożone instrumenty pochodny, ze względu na duże możliwości ich zastosowania w praktyce.

zabezpieczenie portfela inwestycyjnego

Strategie zabezpieczające

Dowiedz się jak w praktyce możesz zabezpieczyć swój portfel inwestycyjny wykorzystując w tym celu instrumenty pochodne.