nazwa analiza finansowa

Sprawozdania finansowe

Sprawdź czym są sprawozdania finansowe spółek giełdowych, jak rozróżnić sprawozdanie jednostkowe od skonsolidowanego, oraz z jakich elementów składa się sprawozdanie.

analiza wstępna bilansu

Analiza wstępna

Dowiedz się wszystkiego co najważniejsze o przeprowadzaniu analizy finansowej w przedsiębiorstwie wykorzystując dane ze sprawozdań spółki.

analiza przepływów pienięznych

Analiza przepływów pieniężnych

Przeczytaj i zapoznaj się z analizą przepływów pienięznych przedsiębiorstwa, które są często niedocenianym źródłem informacji.

Analiza sytuacji majątkowej 

Dowiedz się z jakich wskaźników powinieneś korzystać chcąc przeanalizować sytuację majątkową wybranej spółki akcyjnej.

analiza rentowności

Analiza rentowności 

Analiza rentowności jest kluczowym etapem przeprowadzania analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Dowiedz się o niej więcej.

Analiza płynności finansowej

Analiza płynności

Dowiedz się wszystkiego w zakresie płynności finansowej przedsiębiorstw - jak liczyć i interpretować wskaźniki ekonomiczne z tejże dziedziny.

analiza zadłużenia przedsiębiorstwa

Analiza zadłużenia

Analiza zadłużenia uznawana jest za jedną z ważniejszych determinantów ryzyka funkcjonowania danego przedsiębiorstwa na rynku.

analiza obrotowości lub efektywności spółki

Analiza obrotowości 

Nazywana również analizą efektywności lub sprawności działania przedsiębiorstwa  - poznaj najważniejsze wskaźniki z tego zakresu.

Wskaźniki rynku finansowego

Wskaźniki rynku kapitałowego

Nazywana inaczej wskaźnikami mnożnikowymi wyrażającymi stosunek pomiędzy najważniejszymi danymi finansowymi.

Model Du Ponta

Model Du Ponta

Model Du Ponta znajduje szerokie zastosowanie w procesie analizy finansowej, więcej na ten temat możesz dowiedzieć się z niniejszego artykułu.

Próg rentowności - BEP 

Dowiedz się czym jest oraz jak poprawnie obliczać i interpretować próg rentowności w przedsiębiorstwie. Pomocą posłuży Ci gotowy przykład analizy progu rentowności firmy.

Analiza metodą stochastyczną

Metoda stochastyczna

Metoda ta jest hybrydą mniej dokładnej i prostszej analizy przyczynowo - skutkowej nazywanej metodą deterministyczną.