Kalkulator do analizy finansowej przedsiębiorstw

     Wystarczy wpisać wybrane dane finansowe przedsiebiorstwa, a kalkulator automatycznie obliczy ponad dwadzieścia profesjonalnych wskaźników finansowych za Ciebie! Wzory oraz dokładną interpretację obliczonych wskaźników znajdziesz w dziale "Analiza finansowa". Ze względu na możliwość analizy czterech okresów możesz wykorzystać zarówno dane z rocznych jak i kwartalnych sprawozdań finansowych spółki!

Kilka wskazówek:

- Wszystkie dane finansowe wpisuj w tysiącach zł - tak jak w większości sprawozdaniach finansowych (za wyjątkiem liczby wyemitowanych akcji).

-  Komórki "okres 1" itp. możesz zastąpić wybranym przez siebie rokiem lub kwartałem np "2008".

- Do szybszego przełączania okienek możesz posługiwać się Tabem.

 

Nie masz wszystkich danych analizowanej spółki? Żaden problem! wpisz dane, do których masz dostęp a kalkulator obliczy wszystkie możliwe do obliczenia wskaźniki,  pozostawiając wolne pola przy pozostałych!

Dane finansowe
Aktywa trwałe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności
Aktywa razem
Kapitał własny
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania razem
Przychody ze sprzedaży
Koszty sprzedaży
Zysk netto
Liczba akcji
Bieżąca cena akcji

   


Wskaźniki finansowe

Okres 1

Okres 2

Okres 3

Okres 4

Dynamika aktywów

-

-

-

-

Wskaźnik unieruchomienia

-

-

-

-

Kapitał stały

-

-

-

-

Kapitał obrotowy netto (KON)

-

-

-

-

II stopnień pokrycia

-

-

-

-

Rentowność aktywów (ROA)

-

-

-

-

Rentowność kapitału własnego (ROE)

-

-

-

-

Rentowność sprzedaży (ROS)

-

-

-

-

Wskaźnik zadłużenia ogółem

-

-

-

-

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

-

-

-

-

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

-

-

-

-

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej

-

-

-

-

Wskaźnik obrotowości majątku

-

-

-

-

Cykl obrotu zapasów w dniach

-

-

-

-

Cykl otrzymywania należności w dniach

-

-

-

-

Okres spłaty zobowiązań w dniach

-

-

-

-

Cykl konwersji gotówki netto

-

-

-

-

Udział kosztów w przychodach

-

-

-

-

Wartość księgowa akcji

-

-

-

-

Cena/wartość księgowa (C/WK)

-

-

-

-

Cena/zysk (C/Z)

-

-

-

-

Write a comment

Comments: 4
 • #1

  adriana kapusta (Saturday, 22 April 2017 13:23)

  witam prosze o interpretacje wskażników

 • #2

  beata (Sunday, 04 June 2017 21:12)

  rso

 • #3

  vanessa (Tuesday, 09 July 2019 22:24)

  Witam wszystkich, to jest Jak dostałem pilną pożyczkę w wysokości 30 000 euro w ciągu 24 godzin, aby rozpocząć własną działalność gospodarczą z międzynarodowych usług kredytowych online Skontaktuj się z e-mailem firmy w celu przetworzenia pożyczki, jeśli jesteś zainteresowany:
  email: atlasloan83 @ gmail. com
  WhatsApp: +1 (443) -345-9339

 • #4

  ch2 (Monday, 07 October 2019 20:01)

  dlaczego "Wartość księgowa akcji" jest dzielona przez 1000 i następnie mnożona przez ilość akcji?