Paweł_Węgrzyn

O Autorze:

Paweł Węgrzyn - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz studiów podyplomowych Metody Ilościowe w Analizie Rynków Finansowych. Alumn Akademii Liderów Rynków Kapitałowych fundacji im. Lesława Pagii (2014) oraz Vice-mistrz Analiz w ogólnopolskim konkursie Akademii Analiz 2016. Doświadczenie zawodowe w Dziale Strategii i Analiz w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (2014-2016), oraz w Zespole Zarządzania Finansami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (2016-2017). Obecnie zatrudniony w Departamencie Analiz i Wczesnego Ostrzegania w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (od 2017).