obraz aktualności napis

Sun

03

Sep

2017

Fundusze inwestycyjne - Co powinieneś wiedzieć?

Fundusze inwestycyjne stają się coraz bardziej popularną formą wspólnego inwestowania - warto więc dowiedzieć się czym są owe fundusze, jakie rodzaje funduszy wyróżniamy, jak dokonać wyboru funduszu oraz poznać wady i zalety takiej formy inwestycji.

Read More 0 Comments

Thu

02

Mar

2017

Festiwal Inteligencja Finansowa

Kolejna edycja Festiwalu Inteligencja Finansowa organizowanego przez Studenckie Forum Business Centre Club w Warszawie, na której będę mieć przyjemność wygłosić prelekcję nt. Początków inwestowania na giełdzie. Temat będzie obejmować m.in. charakterystykę podstawowych instrumentów finansowych notowanych na GPW, a także podstawy analizy technicznej i fundamentalnej, jako kluczowych narzędzi do podejmowania decyzji inwestycyjnych!

 

Read More 0 Comments

Sat

18

Jun

2016

Analiza wartości zagrożonej - VaR

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad modelem, który będzie w stanie pokazać Ci, jakiej maksymalnej straty możesz spodziewać się w przyszłym dniu, miesiącu lub roku ze swoich inwestycji na rynku giełdowym? Chciałbyś potrafić skuteczniej zarządzać ryzykiem z inwestycji, a może po prostu potrzebujesz wskazówek w zakresie praktycznego wykorzystania modelu przed zbliżającym się egzaminem z zarządzania ryzykiem? Zobacz więc czym jest model VaR (Variance at Risk) i jak możesz zastosować go w praktyce z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel (plik z obliczeniami  w załączniku).

Read More 1 Comments

Sun

24

Apr

2016

Konferencja Finance Helpdesk!

W dniach 5-6 maja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, odbędzie się konferencja dotycząca nauk inwestowania na rynkach kapitałowych. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do osób, które rozpoczynają przygodę z tą formą pomnażania kapitału. Panel poświęcony Analizie fundamentalnej, poprowadzi autor strony Inwestycje Giełdowe - Paweł Węgrzyn. Rejestracja potrwa do 1 maja 2016 roku! Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Read More 0 Comments

Thu

10

Mar

2016

Infrastruktura rynku kapitałowego

Choć większość inwestorów bardzo dobrze wie na czym polega proces inwestowania w papiery wartościowe, czym powinniśmy kierować się przy zakupie tych instrumentów itd. to nie każdy zastanawiał się jak wygląda rynek kapitałowy "od środka" ... Celem niniejszego artykułu jest opisanie podstawowych instytucji infrastruktury rynku kapitałowego, scharakteryzowanie ich podstawowych zadań i zobrazowanie czytelnikom co dokładnie dzieje się z naszym zleceniem, które składamy w domach maklerskich ...

Read More 1 Comments

Mon

07

Mar

2016

Sprawozdania finansowe

Artykuł poświęcony sprawozdaniom finansowym,  pomoże czytelnikowi zdefiniować pojęcia sprawozdania finansowego, odróżnić sprawozdanie jednostkowe od skonsolidowanego, opisać wagę sprawozdań oraz wyodrębnić podstawowe elementy składowe sprawozdania (m.in. bilans, rachunek zysków i strat itd.).

Read More 1 Comments

Sat

21

Nov

2015

Symulacja Monte Carlo

Symulacja Monte Carlo (wyłącznie w aspekcie finansowym) w praktyce stanowi złożony proces przeprowadzania dużej liczby symulacji dla danego modelu finansowego przy założeniu, że nie znamy dokładnych wartości wybranych zmiennych tego modelu w danym okresie w przyszłości - znając natomiast kształtowanie się wartości tych zmiennych w przeszłości. Aby lepiej zrozumieć istotę problemu, posłużmy się przykładem; Młody inwestor planuje na podstawie podstawowych danych ze sprawozdania finansowego spółki, określić jej zysk w następnym roku funkcjonowania. Załóżmy, że inwestor posiada dokładne prognozy co do planowanych kosztów poniesionych przez te przedsiębiorstwo w przyszłym roku - niemniej wielkość przychodu nie jest mu znana. Jako, że inwestor posiada sprawozdania finansowe analizowanej spółki za 5 ostatnich lat - może dokonać prognozy przychodów na następny rok (np. wybranym modelem ekonometrycznym), lub wykorzystując dane historyczne przeprowadzić symulacje Monte Carlo dla tego modelu aby oszacować jakie jest prawdopodobieństwo tego, że spółka w następnym roku wygeneruje dodatni wynik finansowy ...

Read More 1 Comments

Mon

22

Jun

2015

Heurystyki a podejmowanie decyzji inwestycyjnych - czyli podstawy psychologii inwestowania

     Heurystyką na ogół nazywamy intuicyjne i nieformalne strategie poznawcze, cechujące się największą skutecznością w niezmiennych sytuacjach. W literaturze z zakresu psychologi inwestowania, zidentyfikowanych zostało wiele rodzajów poszczególnych heurystyk. Do najważniejszych, a przynajmniej najbardziej popularnych heurystyk zaliczamy: iluzję wiedzy i kontroli, efekt predyspozycji, mentalne księgowanie oraz heurystykę pozornych korelacji.

Read More 0 Comments