Techniczne spojrzenie na Eurocash

          Czy propozycja wypłaty dywidendy za ubiegły rok wpłynie na przełamanie długoterminowego trendu spadkowego na Eurocash? Co mówi wykres i wyniki finansowe spółki za 2014 rok?

Analiza techniczna Eurocash

          Czerwona linia, ciągnąca się od czerwca 2013 roku, obrazuje długoterminowy trend spadkowy, w którym obecnie znajduje się spółka. Istnieje natomiast kilka czynników, które mogą sugerować zbliżające się przełamanie trendu. Jednym z nich jest na pewno złoty krzyż, czyli przecięcie się  5 i 15 dniowych średnich kroczących (średnia krótkoterminowa przebija średnią 15-dniową od spodu), oraz przecięcie linii MACD poniżej poziomu 0. Poprzedni tego typu sygnał, który został zidentyfikowany w listopadzie 2014 roku, dał inwestorom zarobić ok. 30%. Zgodnie z głównym założeniem analizy technicznej - historia lubi się powtarzać - czy tak będzie i tym razem? Dodatkowym sygnałem zakupu może być wyraźna dywergencja na MACD, na którym można zaznaczyć trend wzrostowy - przy braku tego trendu na wykresie cenowym spółki. Jednym z najistotniejszych argumentów, przemawiającym za zmianą trendu jest natomiast lekkie przełamanie długoterminowego trendu spadkowego, przy nieco zwiększonym wolumenie. Poza silnym wsparciem w granicach 31,15 zł oraz 34,24 zł zidentyfikowany został również poziom oporu w okolicach 38,66 zł.

          Wyraźnie uformowany szczyt oraz dołek cenowy na wykresie Eurocash, pozwala na zastosowanie poziomów Fibonacciego do analizy tego waloru.

          Z powyższego wykresu możemy zaobserwować, że poziomy Fibonacciego, odznaczały się dużą wiarygodnością w przeszłości, przez co możemy z dużą skutecznością wykorzystywać ten rodzaj narzędzia do przyszłych prognoz ceny analizowanej spółki. Kierując się poziomami Fibonacciego widzimy, że kolejny najbliższy opór (23,6% wzniesienia) został ustanowiony w okolicach poziomu 39,29 zł (cienie świec, których korpusy wyznaczały opór w okolicach 38,66 zł). 

          Dużo gorzej prezentuje się wykres spółki w dziennym interwale, na którym to średnioterminowy trend spadkowy nie został jeszcze przerwany, a kurs po wybiciu z formacji podwójnego dna, zatrzymał się tuż przed linią trendu, gdzie od kilku dni trwa konsolidacja. Ewentualne przełamanie zaznaczonej czerwonym kolorem linii trendu, może mieć więc duże znaczenie, w przyszłym kształtowaniu się kursu - z tego względu Eurocash warto dodać do listu walorów obserwowanych.

Jakie czynniki mogą wpłynąć na kurs spółki?

* Propozycja wypłaty dywidendy za 2014 rok - 26 marca 2015 roku zarząd spółki podjął uchwałę, na mocy której postanowił przedstawić Walnemu Zgromadzeniu propozycję wypłaty dywidendy w wysokości 0,79 zł na akcję (Walne Zgromadzenie zostanie zwołane 24 kwietnia 2015 r.). Na dzień dzisiejszy przy cenie 1 akcji Eurocash na poziomie 36,99 zł dałoby to procentowy wskaźnik wypłaty dywidendy równy 2,1%warto zaznaczyć, że za rok 2013 na 1 akcję również zostało wypłacone 79 groszy dywidendy.


* Emisja 850 tys. akcji motywacyjnych o wartości 1 zł każda (30 marzec 2015 r.)- jest to rodzaj programu motywacyjnego dla pracowników (najczęściej menagerów) spółek akcyjnych, w którym to najczęściej po przekroczeniu kursu akcji danego poziomu, akcje motywacyjne zostają aktywowane, będąc tym samym silną motywacją dla pracowników, do podejmowania wszelkich starań mających na celu wzrost wartości firmy, dla której pracują.

Krótki wgląd w roczne sprawozdanie finansowe spółki

27 marca 2015 roku, opublikowane zostało skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki Eurocash. Warto więc przyjrzeć się wynikom, które wygenerowała spółka w roku 2014 i odnieść je do roku poprzedniego (2013).

    Warty odnotowania, jest na pewno 2,6% wzrost przychodów ze sprzedaży spółki, który pociąga ze sobą również 0,5% wzrost zysku z działalności operacyjnej (główna działalność spółki). Do innych pozytywnych elementów zaliczyć możemy na pewno ponad 11% przyrost aktywów spółki, wzrost kapitału własnego oraz spadek zobowiązań długoterminowych.

          Negatywnym elementem sprawozdania jest ponad 17% spadek zysku netto spółki (w stosunku do roku poprzedniego). Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że zysk z głównej działalności spółki wzrósł o 0,5%, dlatego też, spadek łącznego zysku mógł wynikać m.in z zmiany kursów walutowych, inwestycji i innych. Równie negatywnie ocenić należy ponad 12% wzrost zobowiązań krótkoterminowych spółki, które przyjmują tak wysokie wartości ze względu na typ działalności Eurocashu.

          Ze względu na spadek zysku netto wygenerowanego w 2014 w stosunku do 2013 roku, wszystkie wskaźniki rentowności również uległy zmniejszeniu. Najczęściej wykorzystywany przez inwestorów wskaźnik ROE (rentowność kapitału własnego) zmalał z 25% do 17,7% (spadek o 7,3%). Pozytywnie należy jednak rozpatrywać spadek łącznego zadłużenia spółki (o 1%). Przy czym w dalszym ciągu jest ono wyższe niż 80%, co stanowi bardzo wysoki poziom. Przez przyrost aktywów szybszy niżeli przyrost sprzedaży, wskaźnik obrotowości również uległ zmniejszeniu z 342,7% do 315,8%.

Podsumowując ...

     Dość neutralne wyniki spółki opublikowane za 2014 rok i taki sam poziom dywidendy wypłacanej na 1 akcję, nie dają bykom dużych impulsów do wzrostu ceny akcji Eurocash. Pozytywnym bodźcem może być natomiast emisja akcji motywacyjnych, które w założeniu mają wpłynąć na wzrost efektywności pracowników spółki, powodując tym samym wzrost wartości spółki. 


     Ze względu na zbliżenie się kursu akcji do linii oporu, będącego linią określającą średnioterminowy trend spadkowy, walor należy z uwagą obserwować. Najwięcej sygnałów zmiany trendu jest generowanych na wykresie przedstawionym w tygodniowych interwałach. do sygnałów tych zaliczyć możemy m.in.:

Złoty krzyż (przecięcie od dołu przez 5 dniową, 15 dniowej średniej kroczącej EMA).

- przecięcie się średnich MACD poniżej poziomu 0

- Dywergencja na MACD

     Przy podjęciu decyzji zakupu waloru, zlecenie obronne może zostać ustanowione nieco poniżej poziomu 34,23 zł lub 31,15 zł dla inwestorów tolerujących nieco wyższy poziom ryzyka. 


     Po ewentualnej zmianie trendu, do wyznaczenia zasięgu ceny inwestor może z powodzeniem wykorzystywać poziomy Fibonacciego, które z dużą skutecznością sprawdzały się w przeszłości.

Write a comment

Comments: 5
 • #1

  arnolddgt (Tuesday, 21 April 2015 09:08)

  Ribi chętnie dorzucę coś od siebie. Na tygodniowym mam tak: http://prntscr.com/6wctx8
  Trend wzrostowy plus wsparcie poziomowe na 31.50 zł. A więc u mnie "złoty krzyż" wypada dokładnie w miejscu uformowania drugiego dołka. :D Dodam, że ten dołek jest na równi poprzedniego a więc misiakom zabrakło siły by trzymać trend spadkowy. To ewidentny sygnał odwrócenia.
  Prognoza na przyszłość - zejście do 34, a potem jeśli będzie moc rozbicie oporu i jazda w górę...
  Pozdro

 • #2

  pavlo (Tuesday, 21 April 2015 18:50)

  Dzięki za fajną analizę. Zobaczymy na dniach co się podzieje z Eurocash :)

 • #3

  Tomasz (Monday, 25 May 2015 02:26)

  Pytam tutaj, ponieważ zależy mi na szybkiej odpowiedzi, której nie spodziewałbym się na adekwatnych tematach, ale nieco starszych.

  Jak przy DCF wyznaczasz kwotę inwestycji

 • #4

  okras (Monday, 25 May 2015 05:43)

  Ja przy kwocie inwestycji w dcf biorę pod uwagę zakładkę "inwestycje" ze sprawozdania ale wiem, że niektórzy powiększają po prostu amortyzację o przyrost aktywów czy coś takiego.

 • #5

  Tomasz (Tuesday, 26 May 2015 03:17)

  Czyli jesli wezme z odpowiedniej notki wartosc brutto ze srodkow trwalych (i tak samo z aktywow niematerialnych) biezacego roku i odejme od tego samego ale z poprzedniego roku, powinno byc ok?