Konkurs "Futures Masters"

        Bezpłatny konkurs inwestycyjny "Futures Masters" organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w celu popularyzacji rynku giełdowych kontraktów terminowych. Gra polega na dokonywaniu przez uczestnika - za pośrednictwem rachunku założonego na platformie konkursowej - wirtualnych inwestycji, których przedmiotem mogą być wyłącznie kontrakty terminowe FW20Z1420, FW40Z14 oraz FUSDZ14 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wygrywają uczestnicy osiągający w danym tygodniu najwyższą stopę zwrotu.

Rejestracja

Do konkursu można przystępować w okresie od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia 27 lutego 2015 r.. Na początku rywalizacji ma miejsce "rozgrzewka", podczas której uczestnicy mogą już rejestrować się w konkursie i wybrać jednego mentora spośród 11 przedstawicieli wiodących polskich domów maklerskich. Rejestracja jest możliwa w dowolnym momencie aż do czasu zakończenia konkursu. Rejestracja w konkursie jest równoznaczna z założeniem przez uczestnika konta demo na platformie GPWtra@der, udostępnionej przez Giełdę. jednym z warunków Uczestnictwa jest podanie prawdziwych danych, każdy uczestnik może założyć wyłącznie jedno konto na platformie konkursowej. Niedopuszczalne jest używanie oprogramowania komputerowego, które umożliwia zawieranie transakcji w sposób automatyczny, podobnie jak działanie w zmowie z innymi uczestnikami.

Rywalizacja = 5 tygodni = 5 szans

Rywalizacja właściwa rozpoczyna się - od dnia 26 stycznia 2015 i podzielona jest na 5 edycji tygodniowych. Każdą z edycji uczestnicy rozpoczynają z wirtualnymi środkami pieniężnymi w wysokości 50000 zł, pozostawionymi do ich dyspozycji - do wirtualnego inwestowania w wybrane przez uczestnika giełdowe kontrakty terminowe. Zadaniem każdego uczestnika jest osiągnięcie w danym tygodniu jak najwyższej stopy zwrotu, a tym samym uplasowanie się na jak najwyższej pozycji w Rankingu. Nagrody pieniężne zdobywa 10. najbardziej skutecznych graczy w każdym tygodniu (ranking główny) x 5 tygodni konkursu, dodatkowo po zakończeniu konkursu nagrodami rzeczowymi nagrodzonych zostanie 3 graczy, którzy skumulowali najwięcej punktów za odznaki przyznawane w konkursie za określone działania.

 

Rankingi/Odznaki

W konkursie „Futures Masters” obowiązują 2 rankingi – ranking główny, tj. lista uczestników z najwyższą stopą zwrotu w danym tygodniu - oraz ranking dodatkowy, budowany na podstawie łącznej ilości punktów otrzymywanych przez uczestników za zdobyte odznaki, tj. za określone działania w konkursie.

W rankingu dodatkowym funkcjonują 4 odznaki:

1.      „Speedmaster” - za wykonanie co najmniej 20 transakcji w ciągu jednego dnia,

2.      „Daytrader” (cięcie dnia) – za zamknięcie pozycji z największą stopą zwrotu spośród wszystkich uczestników danego dnia,

3.      „Misiek” - za zmniejszenie wartości portfela o 30% w ciągu jednego dnia trwania konkursu,

4.      „Omnibus” - za posiadanie w jednym dniu trwania konkursu otwartych pozycji na wszystkich dostępnych instrumentach.

Mentorzy

Mentor w konkursie Futures Masters to autorytet analityki technicznej/finansowej/giełdowej, reprezentujący jeden z 11 domów maklerskich, będących Partnerami konkursu. Mentora można wybrać tylko raz podczas rejestracji na platformie konkursowej i nie ma możliwości późniejszej jego zmiany. Wybór Mentora umożliwia uczestnikowi korzystanie z jego wiedzy i doświadczenia - Mentor zamieszcza na stronie konkursowej swoje sugestie/porady dotyczące inwestowania, podpowiada uczestnikom, co robić, by realizować założone cele w obrocie wirtualnym kapitałem.

Nagrody

Nagrody przyznawane są uczestnikom, którzy zdobywali 10 najwyższych pozycji w każdej edycji konkursu oraz 3 uczestnikom, którzy w czasie trwania konkursu zebrali najwięcej punktów za odznaki w rankingu dodatkowym. W każdym tygodniu konkursu Futures Masters nagrody przyznawane są na podstawie rankingu głównego dla 10 najlepszych uczestników w danym tygodniu w następujący sposób:

1.      I miejsce – nagroda o wartości 4000zł

2.      II miejsce – nagroda o wartości 3000zł

3.      III miejsce – nagroda o wartości 2000zł

4.      IV miejsce – nagroda o wartości 1000zł

5.      V do X miejsca – nagroda o wartości 500zł

 

Nagrodami w rankingu dodatkowym są:

1.      Apple iPad Air LTE 16GB                           o wartości      2 300 zł

2.      Apple iPad mini Retina 16GB                    o wartości      1 500 zł

3.      iPod Touch 5gen 32GB                               o wartości      1 200 zł

 

 Wszelkie nagrody przyznawane w konkursie zostaną wydane po jego zakończeniu. Przed publikacją nazwisk zwycięzców Organizatorzy skontaktują się telefonicznie i/lub e-mailowo w celu potwierdzenia uczestnictwa w konkursie oraz potwierdzenia danych osobowych uczestnika.

Write a comment

Comments: 0