Czy warto inwestować na Giełdzie Papierów Wartościowych?

     Choć zdania w tej kwestii są zazwyczaj mocno podzielone, to warto zaznaczyć, że ma to swoje realne uzasadnienie. Otóż odpowiedź na pytanie, czy warto inwestować swój kapitał na Giełdzie zależeć może od kilku czynników ...

     Przede wszystkim warto zaznaczyć, że z definicji na giełdzie powinniśmy inwestować jedynie nasze "wolne środki pieniężne". Ta sentencja jest po części odpowiedzią na pytanie zawarte w tytule artykułu - Warto, ale tylko wtedy, gdy inwestujemy pieniądze, bez których możemy się obejść. Czy to oznacza, że mając odłożone troszkę gotówki możemy bez obaw zacząć kupować akcje wybranych spółek akcyjnych? - Raczej nie! Oprócz wolnych środków finansowych, do ich samodzielnego inwestowania potrzebujemy również wiedzy. Jak powiedział Warren Buffett "Ryzyko bierze się z niewiedzy o tym co robisz". Zdobywając wiedzę o rynku finansowym zmniejszamy więc ryzyko utraty zainwestowanego kapitału. Druga zasada brzmi więc - Warto, ale tylko wtedy gdy mamy odpowiednio dużą wiedzę. Na tym etapie pojawia się pytanie "co oznacza odpowiednio dużą wiedzę?" - niestety nie możemy zmierzyć tego w sposób wymierny. Uważa się, że każdy powinien kształcić i edukować się w zakresie inwestycji giełdowych do momentu, aż zrozumie jak wielu rzeczy jeszcze nie wie i jak wielu rzeczy powinien się nauczyć aby poprawić swoje wyniki inwestycyjne. Trzecim elementem determinującym opłacalność inwestycji jest nasz czas, który możemy poświęcić na analizę wybranych instrumentów finansowych. Nie mając czasu wolnego aby przekalkulować wyniki finansowe spółki, obejrzeć jej sprawozdania i zainteresować się planami na przyszłość - inwestowanie kapitału powinniśmy zostawić komuś innemu ...

     I o ile wysoki poziom wiedzy oraz czasu można zastąpić inwestowaniem m.in. w wyspecjalizowane fundusze inwestycyjne, gdzie decyzje o zakupie/sprzedaży papierów wartościowych podejmowane są przez ekspertów - to bariera kapitału może stanowić bardzo dużą przeszkodę. Należy zaznaczyć przy tym, że inwestowanie gotówką "pożyczoną" nie jest najlepszym pomysłem, dla początkującego adepta.

     Wracając do meritum - odpowiedź na pytanie czy warto inwestować swoje środki finansowe na GPW, będzie w dużej mierze uzależniona od profilu danej osoby. Jeśli mamy wolną gotówkę na stanie oraz niezbędną wiedzę w zakresie rynku kapitałowego lub wykształcenie ekonomiczne - to zakup instrumentów finansowych może być zdecydowanie dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeśli wcześniej planowaliśmy po prostu odkładać pieniądze na koncie, lub korzystać z nisko oprocentowanych lokat bankowych. Od rynku kapitałowego zdecydowanie stronić powinny osoby bez żadnej wiedzy w tym zakresie oraz bez wolnych środków, które mogą zostać obciążone ryzykiem inwestycyjnym. Nie znaczy to, że osoba bez wiedzy w tym kierunku nigdy nie powinna inwestować na giełdzie swoich oszczędności! Chęć inwestowania może stać się silnym impulsem do samokształcenia się w tym kierunku.   

     Chcąc zacząć inwestować swój kapitał na GPW należy przede wszystkim zdać sobie sprawę, że Giełda nie jest "maszynką do robienia pieniędzy" ani "kasynem" - Na rynku kapitałowym tak jak w codziennym życiu, efekty w postaci zysków osiągniemy tylko wtedy jeśli nasz wkład w inwestycje był naprawdę solidny, poparty rzetelnymi analizami. W każdym innym wypadku inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych faktycznie można będzie porównać do kasyna.

Write a comment

Comments: 0