Konkurs Giełdowy - wyniki miesiąc przed końcem!

          Miesiąc przed końcem konkursu, warto poznać statystyki, zobaczyć jaka była średnia stopa zwrotu z portfela uczestników konkursu oraz kto i z jakim wynikiem dzierży pozycję lidera! Przypominam, że koniec konkursu nastąpi 31 lipca ... do przeprowadzenia ewentualnych zmian w portfelu nie zostało więc dużo czasu!

Uczestnicy konkursu vs WIG20

          Pierwszym bardzo ogólnym porównaniem, będzie zestawienie średnich wyników uczestników konkursu w horyzoncie jedno i dwu miesięcznym do punktu odniesienia, jakim jest WIG20.

ranking konkursu giełdowego

          Jak widać z powyższego wykresu, chociaż średnie stopy zwrotu uczestników konkursu są ujemne, to mimo tego prezentują się one zdecydowanie lepiej na tle WIG20. Od początku trwania konkursu, uczestnicy stracili średnio o 1,24% mniej niż Warszawski Indeks Giełdowy największych 20 spółek. Może to świadczyć m.in. o wysokim poziomie tego konkursu - gratulacje dla wszystkich uczestników!

Najwyższe stopy zwrotu w czerwcu

           przy -2,74% stopie zwrotu WIG20 za czerwiec, warto wyróżnić 4 uczestników konkursu, którym jako jedynym udało się osiągnąć dodanie stopy zwrotu.

Stopy zwrotu za czerwiec konkurs "inwestycje gieldowe"

          Szczególnie dobrze zaprezentował się Rojex, który dzięki 17,82% stopie zwrotu znacznie zbliżył się do dotychczasowego lidera w ogólnej klasyfikacji, zajmując 2 miejsce.

          Lijon od początku rywalizacji osiągnął ponad 48- procentową stopę zwrotu! Biorąc pod uwagę duże wahania osiąganych wyników przez uczestników, wynik nie jest jeszcze przesądzony. 

          Podsumowując zaledwie 24% uczestników konkursu osiągnęło stopę zwrotu wyższą od 0 i wydaje się, że to właśnie oni mają największą szansę na zajęcie topowych pozycji na zakończenie konkursu. Portfel 21% uczestników nie uległ zmianie, a aż 55% z nich straciło część kapitału, o początkowej wartości 10 000 zł. Wszystkim uczestnikom życzę powodzenia w ostatnim miesiącu konkursu!

Write a comment

Comments: 0