Dlaczego nie zawsze warto ufac rekomendacjom?

     Znany i ceniony Ci analityk finansowy lub biuro maklerskie wyceniło akcję spółki na 10 zł przy bieżącej rynkowej wartości 5 zł -co robić? kupić akcję spółki z nadzieją na 100% zysk czy poświęcić swój cenny czas na dokładne przeanalizowanie owej rekomendacji i samodzielną analizę spółki?

     O rekomendacjach spółek akcyjnych słyszy się wiele. Wzbudzają one bardzo często nasze zaufanie z tego względu, że są przeprowadzane przez osoby kompetentne i wykwalifikowane. Artykuł ten ma jednak na celu zwiększenie świadomości inwestorów w odniesieniu do interpretowania rekomendacji maklerskich.

Co ma największy wpływ na wynik wyceny/ rekomendacji?

     Choć zmiennych, które mają wpływ na wynik rekomendacji maklerskich jest wiele, to kilka z nich odgrywa tutaj kluczowe znaczenie. Szczególnie, jeżeli mowa o najczęściej stosowanym modelu wyceny spółki na podstawie którego, określana jest "realna" (wg. osoby przeprowadzającą ową wycenę) cena akcji danej spółki - modelu DCF. Model ten opiera się w głównej mierze na prognozowaniu przyszłych danych finansowych analizowanego przedsiębiorstwa. Jako główne czynniki, których prognoza ma wpływ na cenę akcji możemy wymienić:

- Prognozowany zysk netto w kolejnych latach

- Prognozowana amortyzacja w kolejnych latach

- Prognozowana zmiana kapitału obrotowego netto w kolejnych latach

- Prognozowane inwestycje w kolejnych latach 

        Choć może się wydawać, że tych danych nie jest wcale tak dużo, to warto uświadomić sobie, że w modelu DFC ich prognoza musi zostać opracowana "DOŻYWOTNIO" Tak więc chcąc obliczyć dokładną cenę akcji spółki XYZ Powinienem ówcześnie określić jak wysokie koszty amortyzacji spółka poniesie od dzisiaj do "nieskończoności". Z tego właśnie względu w wycenach stosuje się tzw. okres prognozy szczegółowej (opiewa zwykle na 5 lub 10 lat) oraz prognozę po okresie szczegółowej prognozy. Tzw. Wartość rezydualną. Przy czym jej wpływ może mieć ogromne znaczenie na wartość poszczególnej akcji spółki. Pamiętajmy, że szanse, na to, że prognoza okaże się w 100% trafna jest naprawdę znikoma, na co wpływ mają m.in. zmienne warunki gospodarcze.

SPRAWDŹ JAK ŁATWO MOŻNA MANIPULOWAĆ WYCENĄ AKCJI PRZEDSIĘBIORSTWA (DFC)!!

CO WIĘC POWINIENEŚ WIEDZIEĆ ABY NIE DAĆ SIĘ ZMANIPULOWAĆ REKOMENDACJOM?

     Istnieje kilka kluczowych kwestii, na które powinienes zwracać uwagę czytając rekomendacje stworzone przez instytucje finansowe lub indywidualnych inwestorów. Choć ciężko może być manipulować danymi z przeszłości - (wskaźniki finansowe wszyscy obliczamy tak samo), to każdy analityk mający chociażby podstawową wiedzę w zakresie finansów może podjąć się próby "elastycznego" prognozowania danych finansowych (w przyszłości). Jeśli chcesz sprawdzić czy zgadzasz się z prognozą analityka wykorzystaną na poczet wyceny, powinieneś przeanalizować następujące kwestie:

1) Sprawdź w jakim tempie analityk prognozuje wzrost zysku netto w przedsiębiorstwie. Odnieś to do dynamiki tychże danych z przeszłości i pomyśl, czy takie tempo wzrostu jest aby na pewno realne?

2) Sprawdź jaki wpływ na wycene ma zdyskontowana wartość rezydualna, która jest najbardziej narażona na manipulacje. Jej duży udział w łącznej wartości spółki zmniejsza stabilność wyceny.

3) Przeanalizuj nakłady inwestycyjne poniesione przez spółkę. Czy wartości, które przyjął w prognozie analityk przeprowadzający wycene są tożsame z planami przedsiębiorstwa?

4) Zwróć uwagę na staranność przeprowadzonej wyceny - czy analityk dokładnie zinterpretował otrzymane wyniki i uzasadnił przeprowadzoną prognozę danych finansowych opisując czym się kierował przy ich ustalaniu?

5) Mając wiedzę, która pozwoli Ci ocenić "rekomendacje" innych, możesz po prostu stworzyć własną wycenę i uzależnić swoje decyzje inwestycyjne wyłącznie od siebie!

     O tym jak samodzielnie przeprowadzić wycenę najczęściej stosowanym modelem DCF dowiesz się tutaj - WYCENA DCF

PODSUMOWANIE

     Podsumowując, sama istota wyceny przedsiębiorstw jest jak najbardziej dobra. Problem wynika jednak z nadinterpretacji czy też nadmiernie subiektywnym podejściu do wyceny przez analityków. Warto pamiętać, że wartość, którą otrzymamy jest zawsze obarczona jakimś błędem, powinniśmy być więc na tyle elastyczni aby nie trzymać się kurczowo swoich wyników - i na tyle konserwatywni aby wierzyć, że wyznaczona przez nas wartość spółki jest w dużym stopniu przybliżona do jej wartości "realnej".

     Choć czasami korzystamy z rekomendacji innych, to powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że każdy analityk może się mylić. Mając do dyspozycji 100 wybitnych analityków, którzy wyceniać będą tą samą metodą jedne - te samo przedsiębiorstwo, prawdopodobnie wszystkie wyniki tejże wyceny będą się od siebie różnić. Potrafiąc samodzielnie dokonywać analizy danego przedsiębiorstwa (zarówno analiza fundamentalna jak i analiza techniczna) stajemy się bardziej niezależni jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Pamiętaj! - Wysłuchaj opinii innych, którzy na temat danej spółki mogą wiedzieć więcej od Ciebie, lecz zawsze samodzielnie podejmuj decyzje inwestycyjne.

Write a comment

Comments: 0