Wycena przedsiębiorstw modelem EVA

     Metoda wyceny dochodowej EVA (Economic Value Added), czyli ekonomicznej wartości dodanej, jest coraz częściej stosowaną w praktyce wyceną przedsiębiorstw. Dzieje się tak m.in. ze względu na prostszą strukturę wyceny EVA od konkurencyjnej metody DCF.

     Metoda Ekonomicznej Wartości Dodanej jest pod względem wielu aspektów prostsza niżeli wycena zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wymieńmy więc sobie kilka "przewag" wyceny EVA nad powszechnie stosowaną DCF.

1) Wymagane mniej danych do zaprognozowania na kolejne okresy (w przypadku DCF jest to m.in.: amortyzacja, inwestycje, kapitał obrotowy netto).

2) Bardziej zrozumiana struktura wyceny modelem EVA, o czym postaram się napisać poniżej.

3) Mniej założeń przyjętych na poczet tejże wyceny. 

4) Wartość obliczonej "Ekonomicznej Wartości Dodanej" w danym roku można wykorzystać nie tylko na poczet wyceny, lecz również jako miernik funkcjonowania przedsiębiorstwa.

     Mimo powyższych cech należy pamiętać, że prawidłowo przeprowadzone wyceny EVA oraz DCF bez uwzględniania korekt dla osiągniętego dochodu dają takie same wyniki.

Etapy przeprowadzania wyceny EVA

     Podobnie jak w przypadku wyceny metodą DCF  do obliczenia ekonomicznej wartości dodanej bardzo ważne jest oszacowanie kosztu kapitału przedsiębiorstwa oraz prognoza podstawowych danych finansowych takich jak EBIT (Zysk operacyjny) czy IC (zainwestowany kapitał). Do podstawowych etapów wyceny metodą EVA zaliczomy więc:

Etap 1- Prognoza niezbędnych danych finansowych mająca na celu ustalić wartość EVA dla kolejnych okresów

Etap 2 - Ustalenie kosztu kapitału

Etap 3 - Ustalenie wartości rezydualnej

Etap 4 - Przeprowadzenie obliczeń i interpretacja wyników

Podstawowe założenia metody EVA 

     Metoda ekonomicznej wartości dodanej jest względnie prosta do zrozumienia. Otóż jeśli procentowy zysk generowany na zainwestowanym kapitale (ROIC) jest większy niż koszt tego kapitału (WACC) to przedsiębiorstwo generuje tzw. "Ekonomiczną wartość dodaną". Jeśli natomiast koszt kapitału będzie przewyższał jego rentowność to EVA będzie przyjmowało wartości ujemne - to natomiast oznacza, że spółka traci ekonomiczną wartość dodaną, a przy utrzymywaniu się takiej tendencji przez długi czas, przedsiębiorstwo będzie traciło na wartości. 

     Silnie spokrewnionym pojęciem z EVA jest MVA czyli rynkowa wartość dodana (Market Value Added). Jest to inaczej rynkowa wartość przedsiębiorstwa - księgowa wartość przedsiębiorstwa. MVA nie bierze jednak udziału w wycenie przedsiębiorstwa - dłuży jedynie jako jedna z miar jego funkcjonowania.

Pojęcia i oznaczenia niezbędne do wyceny przedsiębiorstwa metodą EVA 

 

 * EBIT - jako EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) uznaje się generowany zysk operacyjny na działalności.

* NOPAT - Jest to pochodna EBIT'u. NOPAT obliczamy jako EBIT * (1-Stopa podatkowa). Inaczej jest to wartość zysku operacyjnego po opodatkowaniu.

* IC - Czyli kapitał zainwestowany w związku, z którym przy wycenie przedsiębiorstwa modelem EVA pojawia się wiele kontrowersji. Kapitał zainwestowany to inaczej kapitał, który nie jest kapitałem darmowym. Możemy zaliczyć do niego kapitał własny (który ma swój koszt), oraz oprocentowany kapitał obcy (najczęściej zobowiązania długoterminowe). Dlatego też za IC analitycy często przyjmują wartość kapitału stałego.

* ROIC - Czyli rentowność zainwestowanego kapitału, obliczamy ją jako stosunek NOPAT do IC.

* WACC - Średni Ważony Koszt Kapitału, będący współczynnikiem dyskontującym przy wycenie.

* EVA - Ekonomiczna wartość dodana, która może zostać obliczana na dwa sposoby:

1) NOPAT - (WACC * IC)

2) IC * (ROIC - WACC)

     Widzimy więc, że EVA będzie przyjmowała wartość dodatnią wtedy, gdy rentowność kapitału zainwestowanego będzie wyższe niżeli średni ważony koszt kapitału.

Przykładowa wycena modelem EVA 

     Po wyznaczeniu średniego ważonego kosztu kapitału i zaprognozowaniu niezbędnych danych finansowych, możemy przejść do obliczeń mających na celu wyznaczenie wartości EVA. Załóżmy, że przeprowadzamy wycenę na okres 10 lat szczegółowej prognozy.

wycena metodą EVA

     Po obliczeniu wielkości EVA należy zdyskontować ją średnim ważonym kosztem kapitału i zsumować. Kolejnym ważnym krokiem będzie ustalenie wartości rezydualnej, tak samo jak robiliśmy to w wycenie metodą DCF. Następnie dokonujemy następujących obliczeń:

+ Suma zdyskontowanych EVA

+ Zdyskontowana wartość rezydualna

+ Bieżąca wartość kapitału własnego

Jak wycenić przedsiębiorstwo metodą EVA?

Dokonując wyżej wypisanych obliczeń, otrzymamy gotową wartość przedsiębiorstwa. Aby obliczyć wartość jednej akcji należy więc podzielić otrzymaną wartość przez liczbę akcji spółki.

Artykuł okazał się pomocny?

Write a comment

Comments: 5
 • #1

  Flow (Thursday, 03 March 2016 22:14)

  Super strona, szkoda, że autor zaniechał działalności.

 • #2

  ja (Monday, 04 April 2016 21:59)

  Bardzo fajnie opisane.

 • #3

  ja (Monday, 05 June 2017 12:21)

  nie był pomocny

 • #4

  AP (Sunday, 13 August 2017 19:15)

  Przydałby się wzór

 • #5

  olka (Thursday, 18 July 2019 13:13)

  świetne tłumaczenie, dziękuję :)