WACC - Średni ważony koszt kapitału

Średni ważony koszt kapitału (WACC - Weighted Average Cost of Capital), jest podstawowym współczynnikiem dyskontującym dla większości dochodowych metod wyceny przedsiębiorstwa. Wyznaczenie jego wielkości jest również niezbędnym elementem do obliczenia ekonomicznej wartości dodanej dla wybranej spółki.

        Mając obliczony koszt kapitału obcego oraz koszt kapitału własnego przedsiębiorstwa, wyznaczenie średniego ważonego kosztu kapitału nie powinno sprawiać trudności żadnemu analitykowi. Opiera się ona na prostym rachunku, który przedstawić możemy za pomocą następującego wzoru:

WACC = Kkw * %Kw + Kko * %Ko * (1-T) 

gdzie:

WACC - Średni ważony koszt kapitału

Kkw - Koszt kapitału własnego

%Kw - Procentowy udział kapitału własnego w strukturze majątku

Kko - Koszt kapitału obcego

%Ko - Procentowy udział kapitału obcego w strukturze majątku

T - Stopa podatku dochodowego 


      Równanie (1-T), jest spowodowane efektem tarczy podatkowej, wedle, której odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek spółka może wliczyć do kosztów, co z kolei zmniejsza podstawę opodatkowania i pozwala zachować firmie większą część wypracowanych zysków. Głównie z tego powodu powszechnie uważa się, że koszt kapitału własnego jest zazwyczaj wyższy niżeli koszt kapitału obcego przedsiębiorstwa.

 

Przykład: 

  Koszt kapitału własnego wyznaczony na podstawie modelu CAPM dla spółki XYZ sięga 12%, koszt kapitału obcego jest natomiast równy 8%. Na chwile obecną zadłużenie przedsiębiorstwa XYZ wynosi 40%.

1. Oblicz średni ważony koszt kapitału tejże spółki, przy założeniu 19% stopy podatku dochodowego.

2. Oblicz średni ważony koszt kapitału tejże spółki, przy założeniu 19% stopy podatku dochodowego i zwiększeniu zadłużenia do 80% majątku całkowitego.

 

1. Mają podane wszystkie niezbędne informacje, możemy obliczyć WACC podstawiając dane do wyżej przedstawionego wzoru:

WACC = 12% * 0,6 + 8% * 0,4 * (1-0,19) 

WACC = 0,072 + 0,026 = 9,8%

Odpowiedź: Średni ważony koszt kapitału spółki XYZ wynosi 9,8%. 

 

2. Zmiana struktury majątku pod względem kapitałów obcych i kapitałów własnych ma bardzo duży wpływ na wynik średniego ważonego kosztu kapitału. Przejdźmy zatem do obliczeń ...

WACC = 12% * 0,2 + 8% * 0,8 * 0,81

WACC =  0,024 + 0,052 = 7,6%

Odpowiedź : Po wzroście zadłużenia spółki XYZ do poziomu 80% średni ważony koszt kapitału będzie równy 7,6%.

 

      Mając na uwadze powyższy przykład, można wnioskować, że przez tzw. efekt tarczy podatkowej wyższy poziom zadłużenia spółki determinuje spadek średniego ważonego kosztu kapitału. Należy jednak przy tym pamiętać, o zagrożeniach wynikających z nadmiernego finansowania się kapitałami obcymi w przedsiębiorstwie.

TUTORIAL DO OBLICZANIA WACC

     Chcesz zobaczyć jak w praktyce obliczyć średni ważony koszt kapitału w przedsiębiorstwie? Sprawdź sam! Tutorial opisuje dokładnie wszystkie etapy obliczania kosztu kapitału własnego, kosztu kapitału obcego oraz średniego ważonego kosztu kapitału.

Artykuł okazał się pomocny?

Bądź więc na bieżąco z najnowszymi publikacjami na stronie , "polajkuj" Inwestycje Giełdowe na facebooku i zasubskrybuj kanał na YouTube!

Write a comment

Comments: 0