Analiza spółki WADEX

          Dziś chciałbym bliżej przyjrzeć się spółce WADEX z branży budowlanej, na którą natrafiłem przypadkiem - tworząc jeden z projektów analitycznych. Wstępnie spółka wydaje się być bardzo interesująca, ale o tym czy tak jest na pewno dowiemy się dopiero po przeprowadzonej analizie.

        Do przeprowadzenia tejże analizy wykorzystam niedawno opublikowany algorytm decyzyjny, o którym nieco więcej przeczytać możecie tutaj.

          Spółka WADEX S.A. to wiodący producent wyborów z blach cienkich w kraju. Jego głównym obszarem działalności jest produkcja systemów kominowych, które wykonane są ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Dodatkowo WADEX w celu większej dywersyfikacji swojej działalności postanowił zająć się również produkcją innych elementów ze stali nierdzewnej - niezwiązanych bezpośrednio z odprowadzeniem spalin.

              

1. Niski wskaźnik zadłużenia i niskie wskaźniki mnożnikowe 

          Zgodnie z algorytmem decyzyjnym, kluczowym etapem jest ocena zadłużenia spółki i jej bieżących wskaźników mnożnikowych C/Z oraz C/WK. Zadłużenie spółki w roku 2013 sięgało zaledwie 24%. Aby dokonać porównania w przestrzeni warto zwrócić uwagę na wskaźnik zadłużenia wybranych spółek z branży budowlanej o podobnej wielkości i charakterystyce działalności.

Zadłużenie sektora budowlanego

Najniższy poziom zadłużenia na tle porównywanych przedsiębiorstw to zdecydowany plus dla spółki WADEX.

       Przejdźmy teraz do wskaźników mnożnikowych, które wynoszą:

C/WK = 1,75

C/Z = 19,20
       Mając na uwadze swoją pracę naukową, którą opublikowałem tutaj, uważam, że w naszych realiach gospodarczych nie powinniśmy odnosić się do wskaźników zaproponowanych przez B. Grahama - gdyż same wskaźniki rynkowe nie są  determinantą sukcesu inwestycyjnego. Postanowiłem więc porównać je ze średnimi wskaźnikami sektora WIG-Budownictwo opublikowanymi na oficjalnej stronie GPW. Wskaźniki są równe:

C/WK = 1,61

C/Z = 46,10 

    Chociaż wskaźnik C/WK sektora jest nieco niższy niżeli wskaźnik WADEXU to C/Z przyjmuje ponad dwukrotnie większą wartość, dlatego też możemy uznać, że spółka pozytywnie przeszła pierwszy etap badań.

 

2. Przychody ze sprzedaży w trendzie wzrostowym 

    Przyjrzyjmy się sprzedażą ze sprzedaży za 4 ostatnie lata WADEX'u.

Przychody ze sprzedaży WADEX

    Niestety przychody ze sprzedaży spółki znajdują się w długoterminowym trendzie spadkowym - co wpłynie zapewne na wycenę spółki. Etap 2 został więc oceniony negatywnie.

 

3./4. Atrakcyjny sektor i produkt oferowany przez spółkę

    spółka zajmuje się produkcją odprowadzeń spalinowych przy użyciu najnowszej stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Biorąc pod uwagę rozwój gospodarki oraz coraz większe zwracanie uwagi na ekologię - różnego rodzaju odprowadzenia spalinowe mogą cechować się coraz to większym popytem, szczególnie, że działalność przedsiębiorstwa WADEX jest silnie ukierunkowana na ochronę środowiska (Zdobyty certyfikat ISO). W związku z tym sektor działalności uważam za atrakcyjny- to samo tyczy się głównego produktu oferowanego przez spółkę.

 

5. Wycena przedsiębiorstwa powyżej wartości rynkowej 

         Korzystając z faktu, że spółka WADEX S.A. regularnie wypłaca dywidendy, dodałem model Gordona do wyceny jej akcji. Wycena zostanie przeprowadzona następującymi modelami

- Wycena modelem DCF (podstawowa)

- Wycena modelem Gordona

- Wycena porównawcza (w celach potwierdzenia wcześniejszych wycen).

Wycena spółki WADEX

 Wycena DCF wskazuje na cenę akcji 11,20 zł. Warto dodać, że jest to dość neutralna prognoza z uwzględnieniem wzrostu spółki po okresie prognozy na poziomie 2,04% (q obliczone w modelu Gordona).

Wycena modelem Gordona

Wycena modelem Gordona wskazuje na cenę akcji w wysokości 15,85 zł. Średnioważony koszt kapitału (WACC) również został obliczony na podstawie modelu Gordona. [(D0 * (1+g))/P] +g

   W celach potwierdzenia, dokonałem również wyceny spółki WADEX metodą porównawczą wykorzystując wskaźniki mnożnikowe sektora.

Wycena porównawcza z wykorzystaniem mnożników

Wycena porównawcza wskazuje na bardzo wysoką wartość spółki - cena jednej akcji to 16,15 zł.  

Podsumowując, średnia cena akcji wynikającą z 3 wycen wynosi 14,20 zł. Przy czym osoby mające wiedzę na temat wycen wiedzą, że wycena porównawcza oraz wycena modelem Gordona jest bardzo mało narażona na subiektywne korekty/założenia analityka ją przeprowadzającego - co mogło by zniekształcić wynik wyceny. Warto dodać, ze bieżąca cena WADEX oscyluje w granicach 9 zł. (23.04.2014r). Niedowartościowanie wydaje się więc dość znaczące.

       

 

6. Analiza techniczna w celu określenia momentu zakupu akcji 

Wykres spółki WADEX

        Na chwilę obecną spółka znajduje się na wsparciu wyznaczonym przez linię trendu wzrostowego trwającego od Maja 2012 roku. Osobiście udało mi się nabyć udziały po cenie 8,80 zł za akcję, kilka dni temu. Moją jedyną obawą jest niska płynność spółki tj. mały wolumen obrotu. Spółka może być więc narażona na duże wahania cen związane z obrotem akcji przez średnich lub dużych inwestorów. Osoby bardziej przezorne mogą poczekać na dodatkowy sygnał zakupu, m.in. przecięcie się MACD poniżej poziomu 0, lub wyraźna pro wzrostowa formacja świecowa.

     

Zarówno na podstawie analizy fundamentalnej (wycena spółki) jak i na podstawie analizy technicznej możemy wyznaczyć niemalże identyczny moment, w którym powinniśmy sprzedać akcje spółki WADEX. Średnia wycena wskazała na wartość jednej akcji na poziomie 14,40 zł, natomiast wyraźny opór znajduje się na poziomie 14,15 zł. Warto więc rozważyć sprzedaż akcji przy poziomie nieco poniżej oporu, aby mieć pewność, że nasze zlecenie zostanie zrealizowane. Niestety - analogicznie silne wsparcie (za wyjątkiem obecnej linii trendu) znajduje się na poziomie 5,20 zł. Inwestorzy stosujący SL, mogą więc ustawiać je na poziomie nieco poniżej obecnej linii trendu, w celu zapobiegnięcia ewentualnym stratom. 

       Przewidywany zysk z inwestycji w długim horyzoncie czasowym, przy spełnieniu założeń opisanych w niniejszej publikacji powinien wynieść ok. 50%. Dodatkowo posiadacze spółki mogą cieszyć się regularnym dochodem z dywidendy.

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  Michał (Thursday, 24 April 2014 23:19)

  Tak jak wspomniałeś, wolumen... pozostawia wiele do życzenia.
  240,156, 21 szt akcji na dzień??? Im chyba kalendarz zatrzymał się na 1 kwietnia w prima aprilis i robią sobie jaja na całego :)

 • #2

  Stach (Sunday, 01 June 2014 19:17)

  a gdzie coroczna spłata długu zgodnie z modelem FCFE i skąd bierzesz dług netto?

 • #3

  Paweł Węgrzyn (Sunday, 01 June 2014 19:48)

  Coroczna spłata długu została zapisana jako "Zmiana zadłużenia długoterminowego" i oczywiście została uwzględniona w wycenie modelem FCFE. Dług netto to obecna wartość zadłużenia spółki - tj. dług na rok 2013, który został ukazany w rocznym sprawozdaniu spółki WADEX.