Metody prognozowania danych finansowych

            Przez jednych nazywane złożoną formą nauki, przez innych sztuką a przez kolejnych wróżeniem z fusów. Niezależnie od tego, prognozowanie danych finansowych jest jednym z ważniejszych elementów analizy fundamentalnej - zwłaszcza  jeżeli chodzi o wycenę przedsiębiorstw metodami dochodowymi ...

          Choć uważa się, że prognozowanie nigdy nie będzie w 100% trafne, to na podstawie wszystkich danych z otoczenia, jesteśmy w stanie z dużą dozą prawdopodobieństwa statystycznie określić zachowanie się wybranych danych finansowych w przyszłości. Istnieje jednak wiele metod prognostycznych a na pytanie, którą powinniśmy zastosować w danej sytuacji, odpowiedzieć może sobie wyłącznie sam analityk. Podstawowym podziałem metod prognozowania jest podział na metody ilościowe oraz metody jakościowe.

a) Metody ilościowe - Są zazwyczaj oparte na podstawie danych finansowych z przeszłości, zazwyczaj do ilościowych metod prognostycznych wliczyć możemy odmiany metod statystycznych oraz ekonometrycznych; ekstrapolacja trendów, średnie ruchome itp.

b) Metody jakościowe - Są to subiektywne prognozy pewnych grup ekspertów lub wybranych jednostek. Ten rodzaj prognozy uznawany jest za rodzaj prognozy nieformalnej. Eksperci przy prognozie danych finansowych często opierają się na swoich przekonaniach co do przyszłego prosperowania gospodarki i innych.

            Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie inwestorom wybranych metod prognozy danych finansowych, które możemy zastosować samodzielnie z wykorzystaniem prostego arkusza kalkulacyjnego Excel lub wykorzystując naszą wiedzę makroekonomiczną. Przejdźmy więc do charakterystyki wybranych modeli prognostycznych:

 

 

Model średniej ruchomej

    Jest to jeden z prostszych modeli prognostycznych, obarczony dużymi błędami. Metoda średniej ruchomej może zostać wykorzystana do prognozy danych finansowych, jeśli ich dotychczasowa zmiana w czasie była niewielka - małe odchylenia i względnie stały poziom. Przy prognozie analityk może wybrać horyzont czasowy, który zostanie objęty prognozą, np. wykorzystanie średniej ruchomej dla trzech wielkości z okresów poprzednich. 

średnia ruchoma

Odmianą metody średniej ruchomej może być średnia ruchoma ważona, w której to wskaźnikom z poprzednich okresów może zostać przydzielona wyższa waga. np. dla roku poprzedniego waga = 0,7 a dla okresu poprzedzającego 0,3.

 

Ekstrapolacja trendów- model MNK

regresja liniowa

  Ekstrapolacja trendów jest jedną z podstawowych metod wykorzystywanych przy prognozowaniu danych finansowych przedsiębiorstw. Chociaż przy obliczeniach "ręcznych" może okazać się ona dość złożona i pracochłonna, to z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego nie powinna stanowić dla nikogo większego problemu.

       Metoda ekstrapolacji trendów, na podstawie wyników finansowych przedsiębiorstwa z przeszłości - prognozuje dane finansowe na przyszłe okresy. W tym dziale zajmiemy się dokładniej opisem najczęściej stosowanej metody ekonometrycznej MNK, która służy do prognozy danych finansowych na podstawie regresji liniowej.

      Jak sugeruje powyższy film, prognoza danych finansowych z wykorzystaniem modelu ekonometrycznego MNK dla ekstrapolacji trendu może mieć rację bytu wyłącznie w sytuacji, kiedy zakładamy, że dane finansowe przedsiębiorstwa będą rosły/spadały zgodnie z dotychczas panującym trendem. Nie zaleca się więc stosowania tej metody dla firm z bardzo nieregularnymi przychodami - silnie uzależnionymi od stanu całej gospodarki.

 

Model stałego wzrostu

        Metody te nazywane są również "metodami naiwnymi" głównie ze względu na swoją prostotę oraz niską jakość prognoz. Metoda ta najczęściej opiera się na tym, że analityk zakłada  wzrost danej wielkości finansowej o stały procent - Np. wzrost zysku netto o 10% w skali roku do końca okresu prognozy. Oczywiście model stałego wzrostu nie musi bazować na wartościach procentowych ... może być to wzrost o daną wartość wyrażoną w liczbach - m.in. prognozowany wzrost wartości przychodów ze sprzedaży na poziomie wartości bieżącej powiększonej o dodatkowe 2 mln zł.

Inną odmianą tego modelu jest uznanie, że dana wielkość finansowa do końca okresu prognozy zostanie zachowana na dotychczasowym poziomie - nie wykazując żadnych zmian. Do określenia metod naiwnych wystarczają zazwyczaj dane z jednego poprzedniego okresu, które służyć będą jako punkt odniesienia. Mimo swojej prostoty analitycy w praktyce bardzo korzystają z tego typu metod do tworzenia wycen akcji danego przedsiębiorstwa

metody naiwne

 

Metody jakościowe

   Prognozowanie jakościowe nazywane często prognozowaniem nieformalnym, nie wykorzystuje żadnych elementów statystyki, ekonometrii czy nawet matematyki do wyznaczania szacowanych przyszłych wartości finansowych przedsiębiorstwa. W procesie metod prognozy jakościowej, można wykorzystać opinię ekspertów, na podstawie której gromadzone są informacje o wybranym zjawisku i na ich podstawie analityk dokonuje subiektywnej prognozy przyszłych danych finansowych. Metody te zawierają w sobie m.in. znane metody burzy mózgów lub metodę delficką. W przypadku wykorzystania metod jakościowych, model będzie cechował się większym prawdopodobieństwem sprawdzenia, w zależności od kwalifikacji i doświadczenia ekspertów, na podstawie których opinii dokonana została prognoza.

Artykuł okazał się pomocny?

Bądź więc na bieżąco z wszystkimi publikacjami i analizami na Inwestycje Giełdowe przez polubienie strony na facebooku!

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Bartek (Friday, 04 November 2016 12:49)

    bolą uszy, jak się słucha tych "dwutysięczny czternasty", "dwutysięczny piętnasty", aż nie chce się dalej słuchać...

  • #2

    M. (Thursday, 09 May 2019 23:28)

    Bardzo fajnie i w prosty sposób wytłumaczone. Wielkie dzięki. Śmierć hejterom! ;)