Wycena mnożnikowa

    Wycena mnożnikowa akcji należy do metod wycen porównawczych, ponieważ działa w oparciu na wskaźnikach mnożnikowych, nazywanych wskaźnikami rynkowymi innych spółek, najczęściej z otoczenia, branży lub sektora analizowanego przedsiębiorstwa. Wśród grupy mnożników najczęściej wykorzystywanych przy procesie wyceny występują m.in.: C/WK oraz C/Z. 

   Jakie są etapy przeprowadzania analizy mnożnikowej przedsiębiorstw?

Otóż przede wszystkim, powinniśmy ustalić "średnie" wskaźniki mnożnikowe dla całej grupy porównywanych przedsiębiorstw, a także dobrać odpowiednie przedsiębiorstwa. Dobrze jest, aby przedsiębiorstwa były do siebie jak najbardziej zbliżone pod względem wykonywanej działalności. Dlatego też, zaleca się wykorzystywanie spółek znajdujących się w tej samej branży lub tożsamym sektorze.

    Mając średnie wartości należy dokonać jedynie prostych obliczeń matematycznych, których efektem będzie otrzymana cena akcji przedsiębiorstwa, na podstawie wyceny porównawczej - mnożnikowej. Obliczenia dla ustalenia ceny akcji wykonujemy dla poszczególnych wskaźników w następujący sposób:

Wycena na podstawie wskaźnika C/WK

Wzór: Średnie C/WK dla branży * wartość kapitału własnego spółki/liczbę akcji spółki.

Wycena na podstawie wskaźnika C/Z

Wzór: Średnie C/Z dla branży * wartość zysku netto spółki/ liczbę akcji spółki.

 

         Oczywiście można zastosować metodę mnożnikową, która opiera się na obu (lub jeszcze większej ilości) omawianych wskaźnikach rynkowych. Jeśli oba wskaźniki mają dla nas taką samą wartość, obliczamy prostą średnią arytmetyczną z ceny akcji uzyskaną na podstawie obu wskaźników. Jeśli główną wartość - np. w 80% będzie miał dla nas wskaźnik C/Z to wartość akcji na podstawie obu wskaźników mnożnikowych będzie wynosić:

Cena akcji obliczona na podstawie wyceny mnożnikowej C/Z * 0,8 + Cena akcji na podstawie obliczona na podstawie wyceny mnożnikowej C/WK * 0,2.

 

Przykład wyceny mnożnikowej ceny akcji:

Spółka akcyjna "XYZ" generuje zysk netto w wysokości 20 000 zł, ta sama spółka posiada kapitał własny o wartości 150 000 zł. Liczba akcji spółki XYZ jest równa 10000. Średnia wartość wskaźnika C/WK wynosi dla branży 1,5 natomiast średnia wskaźnika C/Z jest równa 12.

Na podstawie powyższych danych, oblicz przy użyciu metody porównawczej sugerowaną cenę akcji spółki XYZ.

     Mając obliczone średnie wartości wskaźników, powinniśmy dokonać wyceny na podstawie wskaźnika C/Z oraz C/WK i obliczyć średnią otrzymanych wyników. Cena na podstawie wskaźnika C/Z wyniesie więc: 20 000 zł* 12/10000 = 24,00zł. Cena akcji metodą mnożnikową przy użyciu wskaźnika C/WK będzie natomiast równa: 150 000* 1,5/10000 = 22,50 zł. Średnia wartość z tych dwóch wyników wynosi 23,25 zł.

 

      W formie graficznej obliczenia wyglądać będą następująco:

Wycena spółki metodą porównawczą

Write a comment

Comments: 4
 • #1

  Basia (Thursday, 23 April 2015 18:03)


  Mam pytanie. Dlaczego w wyznaczeniu wartości 1 akcji nie posłużyłeś się EV z uwzględnieniem rynkowej wartości kapitału własnego oraz długu netto? Jeżeli są inne sposoby, czy dużym błędem byłoby użycie do EV (kapitał własny+dług netto)?

 • #2

  TomeKomeK (Thursday, 23 April 2015 19:41)

  Przy wyznaczaniu ceny 1 akcji, do kapitału własnego nie dodaje się długu netto, bo większy dług przedsiębiorstwa nie wpływa przecież na wzrost jego wartości. Idąc tą drogą, im większe zadłużenie posiadałaby dana spółka, tym lepiej byłyby wyceniane jej akcje.

 • #3

  okson22 (Thursday, 23 April 2015 19:47)

  Tomek, ale istnieją też sposoby wyceny mnożnikowej, do której wykorzystuje się sumę kapitału własnego + rynkową wartość długu i oczywiście jest to jak najbardziej prawidłowa metoda, sam się tego tak uczyłem. Osobiście do swoich wycen też korzystam jednak z wyceny przy użyciu kapitału własnego, bo nie chce sztucznie pompować wyceny długiem.

 • #4

  ... (Thursday, 23 April 2015 20:52)

  Dziękuje za odpowiedź.

  Pozdrawiam