Linie trendu, wsparcia i oporu

       Analiza trendu oraz poziomów wsparć i oporu jest podstawową zasadą analizy technicznej. To właśnie trend ma większe prawdopodobieństwo tego, że będzie kontynuowany niż tego, że będzie przerwany. Na tej podstawie możemy założyć, że same umiejętne zdefiniowanie trendu może sprawić, że będziemy mieli większe prawdopodobieństwo zarobienia na danej akcji, niż tego, że stracimy na niej część swojego kapitału...

      Zanim przejdziemy do omówienia pojęcia trendu, warto powiedzieć sobie o horyzoncie czasowym analizy technicznej. Wyróżniamy więc horyzont krótkoterminowy (do 6 miesięcy), horyzont czasowy średnioterminowy (od 6 miesięcy do 3 lat) oraz horyzont długoterminowy (wyłącznie powyżej 3 lat). Ważne jest, że długoterminowy trend wzrostowy może składać się z kilku trendów średnioterminowych - np. 2 wzrostowych oraz jednego spadkowego - te natomiast składają się z mniejszych, trendów krótkoterminowych. Rodzaj najważniejszego trendu, który powinniśmy rozpatrywać uzależniony jest w dużej mierze od horyzontu czasowego naszej inwestycji. Jeśli chcemy inwestować krótkoterminowo powinniśmy brać pod uwagę tylko trendy zachodzące w krótkim horyzoncie czasowym. 

           Aby prawidłowo zdefiniować trend powinniśmy podzielić go na 3 rodzaje i postarać się zdefiniować każdy z nich z osobna.

 

1) Trend wzrostowy - Występuje wtedy, gdy kolejne dołki na wykresie znajdują się coraz to wyżej. Trend ten jest oczywiście rozpatrywany pozytywnie, a przy jego występowaniu inwestor może rozważać nabycie akcji, które wg. podstawowej zasady mają większą szanse aby dalej iść zgodnie z trendem.

Trend wzrostowy

Powyższy wykres przedstawia linię trendu wzrostowego - oznaczoną zielonym kolorem, która przebiega tak, aby opierało się o nią jak najwięcej punktów. Zgodnie z zasadą trendu momentem zakupu akcji  będzie moment, w którym cena akcji zbliżyła się znacząco do linii trendu, lub nawet do niej "przylega". 

 

2) Trend spadkowy - Występuje on wtedy, gdy wraz z czasem kolejne szczyty wykresu znajdują się na coraz to niższych poziomach. Jest on więc analogicznym przeciwieństwem trendu spadkowego, gdyż w tym przypadku cena akcji porusza się "w dół". Oczywiście inwestor powinien unikać spółek, które znajdują się w trendzie spadkowym, chyba, że odnalazł istotne sygnały zapowiadające odwrócenie trendu. Trend ten można natomiast wykorzystać otwierając "krótką pozycję" czyli zakładając spadek ceny waloru.

trend spadkowy

Powyższy wykres przedstawia sytuację, w której to akcje spółki znajdują się w trendzie spadkowym. Linia trendu narysowana została w taki sposób aby "dotykała" jak największą ilość szczytów cenowych, które znajdują się coraz to niżej ...

 

3) Trend horyzontalny Nazywany inaczej trendem bocznym lub "konsolidacją". Występuje on wtedy, gdy na wykresie nie możemy odnaleźć trendu wzrostowego ani trendu spadkowego. Inwestorzy często nazywają taką sytuację "brakiem trendu". W konsolidacji, inwestor powinien bacznie obserwować walor w oczekiwaniu na utworzenie się trendu wzrostowego.

trend horyzontalny

Powyższy trend horyzontalny możemy podzielić na kilka trendów wzrostowych oraz kilka trendów spadkowych. W długim terminie czasowym będzie on jednak nazywany trendem bocznym, gdyż cena akcji nie porusza się jednoznacznie w żadnym kierunku.

Linie wsparcia i oporu

Oprócz lini trendów, istotnym elementem analizy technicznej są również linie wsparcia i oporu, które zostaną kolejno omówione i zaprezentowane w postaci graficznej.

 

1) Poziom wsparcia - Jest on nazywany "punktem odbicia zniżek" czyli miejscem, w którym byki (inwestorzy kupujący akcje) są na tyle silni, aby zapobiec dalszemu spadkowi ceny. Cena najczęściej "odbija" się od wsparcia, po czym ponownie wędruje w górę. Poziom wsparcia może być wyznaczony jako poprzedni najniższe dno.

linia wsparcia

Jak widać, oznaczona niebieskim kolorem linia wsparcia, dzielnie broniła kursu akcji przed dalszymi spadkami. Poziom ten został przełamany dopiero pod koniec zamieszczonego wykresu, po czym kurs akcji z dużym impetem poszybował w dół.

 

2) Poziom oporu - jest on przeciwstawny do poziomu wsparcia. Czyli opór jest miejscem, w którym siła sprzedających (tzw. niedźwiedzi) jest na tyle duża, że powoduje odbicie się ceny akcji od oporu i spadek do niższego poziomu. W praktyce wygląda to następująco:

Linia oporu

Linia oporu oznaczona kolorem czerwonym, skutecznie zatrzymywała cenę akcji przed dalszymi wzrostami. Doświadczony analityk techniczny powinien przed linią oporu dokonywać sprzedaży akcji, a zakupu dokonywać w okolicach silnego wsparcia. 

 

       Poziomy wsparcia i oporu podobnie jak linie trendu mają tendencję do tego, że cechują się większym prawdopodobieństwem "zatrzymania" kursu akcji przed wzrostami/spadkami, niż na to że zostaną przełamane. W analizie technicznej istnieje zasada zgodnie, z którą "Amatorzy grają na przebicie, zawodowcy na odbicie". 

Write a comment

Comments: 0