Analiza techniczna KETY

        Analizując wykres KETY, postanowiłem przyjąć dedukcyjny tok myślenia - to znaczy wykres został przeze mnie przeanalizowany "od ogółu, do szczegółu". Zacznijmy więc od długiego ponad 16 letniego horyzontu czasowego, czyli od czasu, kiedy spółka KETY została notowana na GPW.

Rozpoznanie trendu - Zieloną linią został oznaczony wyraźny trend wzrostowy, który trwa już od 1999 roku. Trend wzrostowy to podstawowy warunek dla każdego analityka technicznego jeśli chodzi o nabycie akcji danej spółki. Ważne jest natomiast, aby zwrócić uwagę na malejący wolumen od roku 2008, który oznaczać może słabnięcie trendu. Akcjonariusze grupy KETY powinni mieć się więc na baczności.

 

Wyraźne linie wsparcia i oporu - W przypadku spółki KETY, wsparciem będzie oczywiście linia trendu wzrostowego. Wyraźny opór znajduje się na poziomie +/- 233 zł. Został on ukształtowany w roku 2007 kiedy to kurs akcji wyznaczył najwyższy szczyt w historii notować spółki.

 

Wskaźniki techniczne - W tak długim horyzoncie czasowym posłużyłem się wskaźnikiem RSI aby ocenić, czy akcje KETY są w stanie wykupienia czy wyprzedania. Na powyższym wykresie zaznaczone zostało miejsce, w którym to poziom wskaźnika przekroczył barierę 80% - taki stan rzeczy sugerować może o wykupieniu akcji, co może wzbudzić podejrzenia u posiadacza tego waloru.

W średnioterminowym horyzoncie czasowym (do 3 lat) Kurs akcji również znajduje się w trendzie wzrostowym. Warto zwrócić uwagę na to, jak kurs akcji odbił się od linii oporu w grudniu 2013 roku. W marcu bieżącego roku przez MACD wygenerowany został sygnał sprzedaży akcji, czyli przecięcie od góry linię czerwoną przez linię niebieską, powyżej poziomu 0.

Na chwilę obecną jesteśmy świadkami drugiego podejścia jeśli chodzi o przełamanie silnego oporu ustanowionego w roku 2007 po szybkim tempie wzrostów. Jeśli cenie nie uda się go pokonać, za pewne wróci do linii wsparcia - która jest jednocześnie linią trendu wzrostowego. Po przebiciu oporu KETY ma przed sobą nieograniczony horyzont wzrostów, dlatego warto obserwować ten walor w najbliższym czasie. 

Warto przyjrzeć się wykresowi akcji w nieco krótszym - niespełna rocznym horyzoncie czasowym, kierując się dziennym interwałem na wykresie świecowym. Pod koniec roku 2013 utworzona została wzrostowa luka cenowa, która przez pewien czas dzielnie spełniała funkcję wsparcia dla ceny waloru, utrzymując cenę w konsolidacji. Kilka dni temu ponownie kurs akcji otworzył się z luką, która (bazując na danych historycznych) powinna pełnić rolę wsparcia w przypadku, kiedy KETY nie uda się pokonać historycznego oporu.

 

Kiedy kupić? - Kurs akcji osiąga już względnie bardzo wysokie poziomy, dlatego uważam, że zakup na "szczycie" nie jest dobrym pomysłem. Mimo tego warto obserwować walor oczekując przełamania oporu oznaczonego pomarańczową linią na powyższym wykresie, który zostanie potwierdzony wysokim wolumenem.

 

Kiedy sprzedać? - Jeśli nie wierzysz w to, że KETY może poradzić sobie z oporem, masz teraz dobry moment na sprzedaż akcji, które znajdują się na bardzo wysokim poziomie. Chcąc poczekać na przełamanie oporu i teoretycznie możliwe dużo większe zyski, warto ustawić zlecenie zabezpieczające tuż poniżej luki cenowej, która stanowić będzie poziom wsparcia.

Write a comment

Comments: 0