Analiza EUROCASH

Obiektem dzisiejszych badań będzie spółka EUROCASH z głównego indeksu WIG20. EUROCASH jest krajowym liderem, hurtowej dystrybucji szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych.

        Postanowiłem zainteresować się grupą kapitałową EUROCASH, ze względu na spadek ceny z początku czerwca 2013 roku do teraz, który sięgał prawie 40%! Chciałem sprawdzić, czy tak duży spadek ceny jest "okazją" do nabycia akcji spółki. Aby tego dokonać posłużyłem się skonsolidowanymi sprawozdaniami rocznymi spółki EUROCASH w celu przeprowadzenia analizy finansowej a następnie wyceny spółki. Zapraszam więc wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z wynikami badań.

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W tym miejscu chciałbym skupić się na analizie rachunku przepływów pieniężnych spółki EUROCASH zaprezentowanego poniżej:

Interpretacja tych przepływów wydaje się dość prosta - jedyną znaczącą różnicą między latami 2011-2012 a 2012-2013 jest znak przed wartością przepływów z działalności finansowej. W latach 2010-2011 spółka osiągała dodanie przepływy z działalności finansowej, co znaczyło, że pozyskiwała dodatkowy kapitał własnie po przez zaciąganie nowych pożyczek lub kredytów. Lata 2012-2013 to okres spłaty swoich zobowiązań - o tym, że tak właśnie było dowiemy się z analizy zadłużenia przedsiębiorstwa. Najważniejszym elementem rachunku przepływów pieniężnych jest wg. mnie rosnący poziom przepływów z działalności operacyjnej, czyli podstawowej działalności spółki. Wstępnie rachunek przepływów pieniężnych nie budzi żadnych zastrzeżeń, możemy więc prześć do dalszej "multimedialnej" formy analizy spółki EUROCASH.

 

Film przedstawiający analizę finansową i wycenę spółki EUROCASH

 

ANALIZA TECHNICZNA EUROCASH 

Chciałbym w tym miejscu po krótcę omówić wykres spółki Eurocash i odnieść się do tego jak ma się on do jej sytuacji finansowej.

Trend wzrostowy panujący od końca czerwca roku 2011 został przerwany we wrześniu 2013 roku, czego potwierdzeniem może być względnie wysoki wolumen w tym okresie. Na chwile obecną mamy do czynienia z kanałem spadkowym. Aby spróbować określić do kiedy trend ten będzie kontynuowany, nakreśliłem dwie linie poziome, które mogą być wsparciem determinującym zakończenie średnioterminowego trendu spadkowego. Silne wydje się być wsparcie oznaczone niebieską linią w okolicach 37 zł, które broniło się dzielnie kilkakrotnie w roku 2012 oraz teraz. 

W interwale dziennym przy 6 miesięcznym horyzoncie czasowym widzimy dokładnie jak cienie świec "odbijały" się od wyznaczonej przeze mnie niebieskiej linii. Uważam, że teraz byki będą szykowały się do przebicia czerwonej linii oporu, która stanowi równocześnie górną granicą kanału spadkowego. Dodatkowym sygnałem potwierdzającym moją hipotezę może być przecięcie od dołu niebieską MACD linii czerwonej. Analiza techniczna może tym samym nawiązywać do wyceny spółki EUROCASH, która wskazywała średnią cenę akcji w okolicach 45 zł.

 

PODSUMOWANIE 

Spółka EUROCASH mimo swojego dynamicznego rozwoju ma dość poważne problemy z płynnością finansową i nadmiernym zadłużeniem, na co będę zwracać ciągle szczególną uwagę (porównywalnie do spółki ASBIS), usprawiedliwieniem tak wysokich wskaźników może być branża tejże spółki. W ramach krótkiego podsumowania chciałbym poniżej zamieścić prezentacje multimedialną z wybranymi wskaźnikami finansowymi spółki EUROCASH.

Elementy analizy finansowej EUROCASH
Prezentacja przedstawia wybrane elementy z zakresu struktury finansów spółki akcyjnej EUROCASH.
EUROCASH.pptx
Microsoft Power Point Presentation 425.2 KB

Write a comment

Comments: 0