Analiza sektora wydobywczego

      Zachęcam wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z analizą sektora wydobywczego stworzoną przez Licencjonowanego Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego - Benjamina Koziołka, który zgodził się na zamieszczenie swojej pracy na niniejszym portalu inwestycyjnym.

Co dalej z branżą wydobywczą?

Jak powszechnie wiadomo, większość przedsiębiorstw z sektora wydobywczego zmaga się w ostatnim czasie z wielkimi problemami. Dotyczy to m.in. Kompanii Węglowej - jednej z największych spółek wydobywających węgiel w Europie, z roczną eksploatacją węgla na poziomie 35mln ton. Zakłada się, że taką działalność można uznać za rentowną dopiero wówczas, gdy wydobycie na jednego pracownika przekroczy 1000 ton węgla rocznie. Tymczasem w wyżej opisanej spółce ilość ta nie przekracza 620 ton. Z drugiej strony mamy jednak całkiem dobrze prosperującą spółkę o nazwie „Lubelski Węgiel – Bogdanka S.A.”, której akcje notowane są na naszym parkiecie od 2009 roku. Tutaj wydobycie na jednego pracownika kształtuje się na poziomie 2300 ton rocznie. Skąd taka różnica? Czy aby tylko spadek cen surowców na świecie ma związek z niską rentownością wielu firm z tej branży? Przeprowadzono krótką analizę, by móc zobrazować rzeczywisty stan tej gałęzi przemysłu.

 

Analiza makroekonomiczna

                Do przeprowadzenia analizy makroekonomicznej wyżej opisanej branży nie można opierać się jedynie na polskiej gospodarce, bowiem wpływ na cenę surowców ma koniunktura światowa, która w największym stopniu jest uzależniona od trzech „czynników”: Chin, USA, i UE. To właśnie popyt globalny w tych trzech „państwach” w największym stopniu determinuje cenę surowców.

Jak będzie się kształtował popyt globalny?

Wydaje się, że nawet najlepszy analityk miałby problem z udzieleniem właściwej i jednoznacznej odpowiedzi. Niemniej jednak, można sprawdzić jak dotychczas zachowywał się rynek surowcowy i na tej podstawie wyciągać jakieś wnioski.

 

Sytuacja w Polsce

                Jeszcze w 2005 roku polskie firmy wydobyły łącznie aż 97,9 mln ton węgla kamiennego. Dla porównania,  w 2012 roku eksploatacja zmniejszyła się do niespełna 80 ton. Oznacza to, że w ciągu 7 lat eksploatacja złóż węgla kamiennego spadła o ponad 18%.  Co ciekawe, sama konsumpcja tego surowca spadła tylko o 6% (wszystkie dane z GUS). Dlaczego wydobycie węgla tak drastycznie spadło? Pewnie ma to związek ze strukturą własności większości kopalń, które są państwowe – i zarazem można rzec – nierentowne. Ogólnie można zauważyć trend w zmniejszeniu zapotrzebowania węgla na polskim rynku, który mimo swoich wielkich zasobów i potencjału przechodził przez metamorfozę, stając się niedawno importerem netto węgla kamiennego.

 

Sytuacja w Chinach

                Wiadomo, że Chiny ostatnimi czasy nie prosperują zbyt dobrze. Nawet Dr Copper, który jest powszechnie uważany za indykator światowej koniunktury o tym mówi (http://www.investopedia.com/terms/d/doctor-copper.asp). Chciałbym tutaj przytoczyć wykres obrazujący kształtowanie się cen miedzi:

Jak widzimy, cena miedzi nie wróży nic dobrego. Ma to oczywiście związek ze spowolnieniem gospodarczym występującym w Chinach, z którym być może będą się dalej borykać. Z użyciem terminu recesji gospodarczej należy być póki co ostrożnym, gdyż wzrost PKB w 2013 roku plasował się na identycznym poziomie jak w 2012 roku - czyli 7,7%. Jednakże Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoje prognozy do odpowiednio 7,5% wzrostu w tym roku, i 7,3% w 2015 roku. Jeżeli przepowiednie się sprawdzą, będziemy mieli do czynienia z „mini-recesją” w Chinach. Inwestorów również nie ucieszyła wiadomość, że chińskie przedsiębiorstwo zajmujący się produkcją paneli słonecznych nie zdołało wypłacić odsetek swoim wierzycielom. Zawsze działo się tak, że w razie potrzeby przedsiębiorstwa otrzymywały wsparcie ze strony państwa. W tym przypadku jednak było inaczej, a świat wciąż obawia się chińskich bankrutów. Można domniemać, iż Chiny bez obcego kapitału nie poradzą sobie i właśnie dzięki niemu są tym czym są. Dlatego rząd powinien zrobić wszystko co w jego mocy, aby to spowolnienie gospodarcze jak najszybciej przeobraziło się w ożywienie (nie mam na myśli roku, ani dwóch.) Jeżeli chodzi o wydobycie węgla to Chiny plasują się na pierwszym miejscu w światowym rankingu, ale zarazem są największymi pochłaniaczami tego cennego surowca. Można powiedzieć, że ten kraj spala tyle węgla co reszta świata razem wzięta. Ostatnio jednak Chiny bardzo rygorystycznie podchodzą do budowy elektrowni węglowych i emisji dwutlenku węgla, co może mieć negatywny wpływ na cenę tego surowca.

 

Sytuacja USA

Wydaje się, że najlepsze czasy dla amerykańskiej gospodarki już minęły, za sprawą redukcji programu luzowania ilościowego. Od tej pory można oczekiwać stopniowego obniżenia poziomu pompowania pieniędzy w amerykański rynek. Będzie to miało bezpośrednie przełożenie na popyt inwestycyjny, ale również na kursy najważniejszych walut. Z tego powodu jednak pojawia się dla krajowych eksporterów wizja wyższych zysków ze sprzedaży surowców, gdyż główną walutą rozliczeniową w biznesie międzynarodowym jest dolar. Z tego powodu umocnienie się dolara względem PLN będzie wpływać na wyższe ceny surowców. Jeżeli jeden funt miedzi kosztuje w tym momencie około 300 centów (czyli tona około 6613 USD), to przy kursie USD/PLN = 3zł tona miedzi kosztuje 19 841zł. Dla porównania, jeżeli dolar się umocni o 15gr, to wtedy cena tony miedzi będzie się plasowała na poziomie 20 833zł. Ale czy zmniejszający się popyt na ten i inne surowce oraz „przymusowe” podwyższenie stóp procentowych przez inne państwa nie zniwelują tego pozytywnego czynnika? Z pewnością tak, ale będzie to jeszcze trochę odsunięte w czasie. Jednakże w przypadku niepowodzenia nikt nie zabroni Ameryce rozpoczęcia kolejnego programu luzowania ilościowego. Kolejnym czynnikiem niesprzyjającym cenom surowców jest dążenie Stanów Zjednoczonych do niepodległości surowcowej – co im się do tej pory udaje.

 

Sytuacja Unii Europejskiej

Unia Europejska od jakiegoś czasu jest nastawiona raczej proekologicznie. Odchodzi się od elektrowni węglowych i atomowych na rzecz „odnawialnych źródeł energii.” Pytanie tylko, czy cała Unia jest już gotowa na tak poważny krok? Wydawać się może, że nie do końca. Jak często widzi się panele słoneczne na dachach (oprócz dachu IKEI)? Pewnie można je policzyć na jednej ręce. Można z tego wywnioskować, że również w przyszłości będzie się w dużej mierze korzystać z konwencjonalnych źródeł, a cała ta zmiana będzie przebiegała bardzo powoli. W Unii Europejskiej 40% miedzi pochodzi z recyklingu i przypuszcza się, że w kolejnych latach udział ten będzie dalej rósł.

 

Analiza sektora wydobywczego

Od początku 2014r indeks WIG-surowce stracił już ponad 13% i wielkimi krokami zbliża się do minimum wszechczasów.  Może wydawać się, że nie warto zajmować się spółkami notowanymi w tym indeksie. Niektórzy mogą być jednak innego zdania, i uważać, że powinno się właśnie nimi zająć.

W owym indeksie widnieje tylko 6 spółek:

·         Bogdanka

·         Coal Energy

·         JSW

·         KGHM

·         New World Resources

·         Sadovaya

Dwie spółki z powyższego zestawienia, czyli Coal Energy oraz Sadovaya, prowadzą działalność na Ukrainie, a w związku z niepewną sytuacją polityczną w tym państwie posłużą nam jedynie do określenia atrakcyjności tego sektora. Poza tym ukraińskie spółki przywiązują małą wagę do ładu korporacyjnego i często publikują swoje sprawozdania z dużym opóźnieniem, dlatego również w tym zestawieniu brakuje najświeższych danych.

Analiza stóp zwrotu z kapitału własnego dla indeksu WIG-surowce

ROE WIGsurowce

Najwyższym zwrotem z kapitału własnego cieszyła się spółka Bogdanka. Wskaźnik ten plasował się na poziomie 13,43% i był najwyższy w przeciągu roku. Warto również dodać, że Bogdanka od wejścia na giełdę jeszcze nie zanotowała strat, a dynamika wzrostu zysku netto jest całkiem pokaźna. KGHM nie odstaje wiele od Bogdanki, gdyż jego ROE plasował się na poziomie 13,07%. Można jednak zauważyć ciągły spadek wartości ROE od 2011 roku, kiedy KGHM przeżywał czasy świetności za sprawą ceny miedzi (patrz Dr Copper). Jeżeli popyt wywinduje cenę miedzi znowu do nieba, można oczekiwać, że KGHM przeżyje swoje odrodzenie. Warto przypatrzeć się również Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jej ROE jeszcze w IV kwartale 2011 roku wynosił niecałe 25%, aby w tym roku spaść do niecałego procenta. Świadczy to o trudnej sytuacji spółki w ostatnim czasie. Wskaźnik spółki New World Resources wynosił -436%...

Zadłużenie sektora

Powyższy wykres przestawia nam wysokość zadłużenia poszczególnych spółek z WIGsurowce. Tutaj również pojawił się problem najświeższych danych spółek ukraińskich. Jednakże na podstawie historycznych danych można wysnuć wniosek, iż ukraińskie spółki (Coal Energy oraz Sadovaya) są nadmiernie zadłużone. Do tego grona zalicza się również New World Resources, którego zadłużenie wynosi aż 130% całkowitych aktywów, co oznacza, że to przedsiębiorstwo ma ujemny kapitał własny. Oczywiście nadmierne zadłużenie niesie za sobą większe ryzyko, dlatego godne uwagi są tutaj tylko pozostałe trzy spółki czyli Bogdanka, JSW oraz KGHM, gdzie udział zadłużenia plasuje się na całkiem zdrowym poziomie.

 

Analiza portfelowa Bogdanki, JSW oraz KGHM

W celu zobrazowania ryzyka inwestycji w poszczególne akcje należy spojrzeć na ich rozkład stóp zwrotu:

Jak widać, najwyższym ryzykiem inwestycji charakteryzują się akcje spółki JSW, które zarazem dają statystycznie najniższą oczekiwaną stopę zwrotu i względem linii SML są to jedyne przewartościowane akcje w tym zestawieniu. Drugim pod względem ryzyka walorem są akcje KGHM. Najbardziej bezpieczne wydają się być akcje Bogdanki. Tym trzem spółkom warto przypatrzeć się dokładniej.

 

Analiza finansowa

roe bogdanka

Warte uwagi jest fakt, iż ROE utrzymuje się na dość stabilnym poziomie, pomimo spadku ceny węgla z 170$ za tonę w 2011-2012r. do obecnie około 83$ za tonę. W czasie, kiedy inne przedsiębiorstwa miały problem z wykazaniem zysku, Bogdanka radzi sobie całkiem nieźle.

Po przeciwnej stronie znajduje się JSW, która nie radzi sobie ze spadkiem ceny węgla:

Jeszcze w 2011r. ROE plasował się na poziomie około 25% - wynik całkiem pokaźny. Lecz od końca 2012 roku widzimy drastyczną dynamikę spadkową. Bez dogłębnej restrukturyzacji i zamknięcia nierentownych ścian wydobywczych dalszy sukces JSW będzie postawiony pod wielkim znakiem zapytania.

Spółka trochę z innej branży, ale również tutaj zauważalny jest spadek wskaźnika ROE na przestrzeni lat. Jak już wyżej opisano, jest to związane z naszym Dr Copperem, który ostatnio niestety nieprzychylnie oddziałuje na naszego miedziaka.

 

Również ważnym czynnikiem determinującym ryzykowność danej inwestycji jest płynność finansowa. W Bogdance owa płynność kształtuje się następująco:

Płynność bieżąca Bogdanki zmierza w bardzo niebezpiecznym kierunku. Na przestrzeni lat zobowiązania krótkoterminowe wzrosły ponad dwukrotnie. Tym samym jednak cykl konwersji gotówki utrzymuje się na stabilnym i niskim poziomie, a wskaźniki zdolności do obsługi długów są wręcz rewelacyjne. Ponadto Bogdanka już raz pokazała, że bez problemu stawia czoło takim wyzwaniom.

płynność jsw

Tutaj również widoczny jest trend spadkowy. Powszechnie uważa się, że zdrowy poziom bieżącej płynności wynosi 1,5. JSW jednak w czwartym kwartale 2013r przebiła tę bezpieczną barierę. Również wskaźniki zdolności do obsługi długów nie wydają się być tak dobre, jak w przypadku Bogdanki. Traktować należy tę sytuację jako pierwszą żółtą kartkę.

W przypadku KGHM płynność bieżąca w ostatnim czasie znajduje się na bardzo bezpiecznym poziomie. We wcześniejszym okresie można było mówić nawet o nadpłynności, co może oznaczać, że spółka nieefektywnie zarządzała swoją nadwyżką pieniężną.

Wycena KGHM

Poszczególne wyceny warto rozpocząć od KGHMu. Wiadomo, że spółka nadal stawia na ciągły rozwój, dlatego stara się o nowe złoża miedzi, które rozproszone są po całym świecie. W II kwartale 2014 rusza pierwsza faza projektu w Serra Gorda, dzięki którym spółka jeszcze w 2014 roku chce zwiększyć swoje zdolności produkcyjne o 70 000 ton. Zyski pochodzące z pierwszej fazy projektu będą wykorzystane do rozpoczęcia drugiej fazy, po której łączna zdolność produkcyjna ma się powiększyć o 330 000 ton rocznie. KGHM szacuje, że złoża znajdujące się w Serra Gorda mogą być tak bogate w ten surowiec, jak wszystkie złoża dotychczas eksploatowane razem wzięte. Na ten cel KGHM chce wydać łącznie 3,9 mld dolarów. Ponadto spółka inwestuje również w złoża Victoria. Prawdopodobnie eksploatacja rozpocznie się w 2018-2019 roku.

Do wyceny użyto metodę DCF, a ostateczną wartość jaką przybrała akcja miedziaka, to około 130. Jest to tylko i wyłącznie subiektywna ocena, lecz aby przybliżyć tok rozumowania, poniżej przedstawiono arkusz wyceny DCF.

wycena kghm
wartość akcji kghm

Wycena Bogdanki

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. już pokazała, że radzi sobie nawet z obniżką ceny węgla. Ponadto Bogdanka stawia na coraz większe moce produkcyjne, dlatego chce zwiększyć wydobycie o ponad 1mln ton węgla w tym roku. Do wypowiedzi zarządu należy jednak podejść dość sceptycznie, gdyż w latach ubiegłych nie udało im się osiągnąć postawionych celów. Dodatkowo popyt na stal, która również w dużej mierze wpływa na cenę węgla, w kolejnych latach może ulec lekkiemu obniżeniu. Z analizy historycznych danych wysnuto wniosek, iż Bogdanka stawia raczej na zrównoważony wzrost.  W poniższej wycenie postarano się uwzględnić wszystkie czynniki determinujące przyszłą sytuację Bogdanki, która przestawia się następująco:

wycena bogdanki
wartość akcji bogdanki

wycena JSW 
Już wcześniej wspomniano, że bez restrukturyzacji i dalszego cięcia kosztów przyszłość JSW może być zagrożona. Na całe szczęście zarząd planuje zmniejszyć zatrudnienie o około 500 osób (tylko?) oraz zamierza zamrozić płace niektórym pracownikom. Można sądzić, że jest to bardzo słuszna decyzja, gdyż pomimo niskiego poziomu zysku netto (82 mln)  wypłacono pracownikom nagrody w wysokości ponad 90 mln. Ponadto zarząd JSW planuje w tym roku inwestycje na poziomie 1,7mld złotych i zapowiedział ograniczenie dalszych inwestycji tam, gdzie to tylko możliwe. Przypuszczać można, że zarząd z niecierpliwością czeka na podwyżkę cen węgla koksowego w najbliższym czasie, co jednak może okazać zbyt optymistyczne. Wycena przedstawia się następująco:

wycena jsw
wartość akcji jsw

Podsumowanie

Kolejne lata mogą być bardzo niestabilne dla sektora surowcowego. Wskazuje na to obecna i być może przyszła sytuacja makroekonomiczna. Lecz pewna doktryna w ekonomii mówi, że popyt jest tym większy, im niższa jest cena. Być może obecne, niskie ceny skłonią większą ilość podmiotów do kupna stali, węgla, miedzi i innych surowców, co przełoży się na wzrost ich ceny. Z analizy poszczególnych spółek wynika, że jedni radzą sobie lepiej, a drudzy gorzej. Szczególnie przypadek Bogdanki pokazuje, że zdrowe przedsiębiorstwo jest nawet w stanie pokonać trudny rynek w czasie kryzysu.

 

 Analiza opracowana przez Licencjonowanego Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do doradztwa inwestycyjnego Benjamina Koziołka. nr. licencji maklerskiej 2783.

 

Analiza nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).

Write a comment

Comments: 24
 • #1

  stevenson (Monday, 24 March 2014 18:40)

  ciekawy projekt. Co do tego, że KGHM jest niedowartościowany nie miałem wątpliwości jestem jednak zaskoczony tak pozytywną wyceną Bogdanki. Zakładam, że ktoś z takimi uprawnieniami wycenę przeprowadził prawidłowo. Muszę więc zainteresować się spółką i poczytać o niej troche.
  Pozdrawiam i czekam na kolejne wyceny - Których nie jestem jeszcze w stanie przeprowadzać samodzielnie.

 • #2

  Benjamin (Monday, 24 March 2014 18:53)

  Witam stevenson!

  Postarałem się uwzględnić w wycenach wszystkie mi znane czynniki, które w przyszłości być może będą mieć wpływ na wielkość wolnych przepływów pieniężnych spółek. Lecz ostrzegam, że każda wycena obarczana jest w pewnym stopniu subiektywizmem. Dlatego zalecam wszystkim zainteresowanym daną spółką dokonania własnych analiz i wycen, gdyż może się okazać, że wartość akcji będzie się drastycznie różniła od przedstawionej.

  Pozdrawiam!

 • #3

  Daroo (Monday, 24 March 2014 19:04)

  Hej, nie chce być ciekawski ale chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie prognozowałeś KON oraz czym dyskontowałeś otrzymane wolne przepływy pieniężne. Tak wg. to czy liczyłeś je jako noplat - przepływy z działalności inwestycyjnej + amortyzacja + zmiana w KON? i dlaczego zamiast zysk netto skorzystałeś z NOPLAT? nie widzę go w żadnych sprawozdaniach KGHM.

 • #4

  Benjamin (Monday, 24 March 2014 19:20)

  Witaj Daroo!

  KON prognozowałem na podstawie danych makroekonomicznych. Mimo spadającego popytu oraz obniżce cen, wydobycie surowców będzie trwać dalej, co ma bezpośrednie przełożenie na poziom zapasów przedsiębiorstw - a zarazem KON. Oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłość, ale zgodnie z przemyśleniami Warrena Buffetta "lepiej z grubsza mieć rację, niż precyzyjnie się mylić". Wolne przepływy pieniężne zostały zdyskontowane stopą WACC, dlatego, że są to przepływy dla wierzycieli i akcjonariuszy (metoda FCFF).W tej metodzie wychodzi się od NOPAT. Przyjmuje się w takich wycenach, iż NOPAT = EBIT*(1-T), gdzie T - stopa podatkowa. Zysk netto z kolei bierze się pod uwagę w metodzie FCFE (czyli przepływy należne tylko akcjonariuszom).

  Pozdrawiam!

 • #5

  Daroo (Monday, 24 March 2014 19:33)

  Chyba rozumiem. A możesz mi wyjaśnić jaki związek ma KON do zapasów, bo nie mogę tego rozgryźć?
  Tak nawiasem mówiąc, to jak udało Ci się ustalić koszt kapitału własnego i obcego? takie informacje w sprawozdaniach też nie są chyba podawane o ile dobrze sie orientuje

 • #6

  Benjamin (Monday, 24 March 2014 19:47)

  Więcej zapasów = więcej aktywów obrotowych = więcej KON (pod warunkiem, że zobowiązania krótkoterminowe pozostają na niezmienionym poziomie). Koszt kapitału obcego można w przybliżeniu wyliczyć na podstawie sprawozdania finansowego (odsetki/zobowiązania). Lecz najczęściej koszt długu uwarunkowany jest WIBORem (tzn. jako koszt kapitału obcego można przyjąć stopę WIBOR+jakąś marżę, w zależności od zdolności kredytowej spółki). Koszt kapitału własnego z kolei wylicza się najczęściej modelem CAPM, ale i tutaj istnieją różne podejścia.

 • #7

  Daroo (Monday, 24 March 2014 19:51)

  Odsetki przez zobowiązania bieżące czy łączne?
  i dzięki za dokładne wyjaśnienie o KON i zapasach!!!

 • #8

  Benjamin (Monday, 24 March 2014 20:06)

  Nie ma problemu, zawsze chętnie udzielam pomocy.

  Odsetki przez zobowiązania razem. Ale pamiętaj, że odsetki płaci się względem wysokości zadłużenia z poprzedniego okresu (czyli odsetki dzielisz przez zobowiązania z poprzedniego roku, kwartału itp.).

 • #9

  Benjamin (Monday, 24 March 2014 23:11)

  Aha, a w tych zobowiązaniach uwzględniasz tylko zobowiązania oprocentowane. Czyli zsumujesz kredyty i pożyczki oraz ewentualnie dłużne instrumenty finansowe z zobowiązań krótkoterminowych i długoterminowych, a następnie dzielisz odsetki przez nie.

 • #10

  Daroo (Thursday, 27 March 2014 21:39)

  Mam wątpliwości co do obliczania kosztu kapitału obcego jako dzielenie odsetek przez łączne zobowiązania...przecież kredyt długoterminowy spółka może sobie rozłożyć i na 20 lat! nie powinniśmy ustalić ile spółka spłaciła kredytu w danym roku i przez tą wartość podzielić odsetki? w sprawozdaniu kiedyś widziałem taką pozycję jak spłata kredytów pożyczek czy coś takiego. Może mógłbym z tego skorzystać? bo teraz koszt kapitału obcego wychodzi mi prawie zawsze poniżej 1 %...a odsetki znajduję w przepływach z działalności finansowej.

 • #11

  Benjamin (Friday, 28 March 2014 12:09)

  Odsetki płaci się od wysokości całego zobowiązania, a nie od tego, ile spłacasz w danym roku rat kapitałowych.

  Spróbuj wziąć pod uwagę tylko "kredyty i pożyczki" w zobowiązaniach długoterminowych i krótkoterminowych.

 • #12

  daroo (Friday, 28 March 2014 12:26)

  Chodzi mi o to, że nawet jak wezmę pod uwagę tylko kredyty i pożyczki to one mogą być spłacane przez 5 lat a nie przez rok :P i czy kiedy wychodzi mi tak jak teraz koszt kapitału 1,5% nawet gdy używam tylko kredytów i pożyczek jest wynikiem realnym?
  Chyba jednak zastosuje się do Twojego pierwszego zdania, żeby brać pod uwagę np WIBOR + premię.

 • #13

  Benjamin (Friday, 28 March 2014 12:43)

  To na ile lat jest rozłożony kredyt nie ma większego znaczenia. Przykładowo spłacasz kredyt w wysokości 100zł w ciągu jednego roku (oprocentowanie 5%). Wtedy zapłacisz odsetki = 5zł i spłacasz cały kredyt.

  Teraz masz taki sam kredyt, ale spłacasz go w ciągu 5 lat. Na początku masz 100zł, płacisz odsetki 5zł i spłacasz 20zł kredytu. Pozostało Ci do spłaty 80zł, czyli teraz odsetki wyniosą już tylko 4zł, czyli cały czas 5%.

  Koszt kapitału obcego na poziomie 1,5% jest dość nierealny, gdyż nawet WIBOR 1-miesięczny wynosi 2,61%, czyli żaden bank nie pożyczyłby pieniądze poniżej 2,61%.

 • #14

  Windon (Monday, 14 April 2014 14:13)

  Jak dla mnie świetnie zrobiona analiza. P.s fajnie wyjaśnione jak liczyć Kko :-D. Moge zapytać o cenę usług analitycznych, które Pan świadczy w zakresie doradztwa inwestycyjnego?

 • #15

  marco (Monday, 21 April 2014 17:13)

  nie dostrzegłem nigdzie wyliczenia zmiany przepływów pieniężnych - rozumiem, że zakładasz zmiany w przychodach i do nich proporcjonalnie obliczasz pozostałe zmienne? dlaczego wszędzie zakładasz wartość rezydualną na poziomie renty wieczystej, czyli z zerowym wzrostem przepływów?

 • #16

  marco (Tuesday, 22 April 2014 21:29)

  aha, i jak wyliczyłeś koszt długu potrzebny do obliczenia WACC? i jak obliczyłeś koszt kapitału?

 • #17

  Benjamin (Thursday, 24 April 2014 15:01)

  Witam Windon i marco,

  niestety, nie zajmuję się zawodowo sporządzeniem analiz.

  Co do wartości rezydualnej to uznałem, że byłoby zbyt optymistyczne zakładanie jakiegoś tempa wzrostu po okresie szczegółowej analizy, ze względu na specyfikę działalności kopalń, gdyż zasoby zgromadzone "w ziemi" są z reguły ograniczone.

  Jeżeli chodzi o koszt kapitału własnego i obcego to wyżej przedstawiłem już podejścia, jakie stosuję ;)

  Pozdrawiam!

 • #18

  marco (Thursday, 24 April 2014 20:10)

  właśnie przeglądam sprawozdanie KGHM jednostkowe i skonsolidowane i w żadnym nie mogę się doszukać wartości użytych w modelu FCFF - skąd wziąłeś wartość amortyzacji, inwestycji i KONu? I które sprawozdanie wziąłeś na tapetę - jednostkowe czy skonsolidowane?

 • #19

  Benjamin (Thursday, 24 April 2014 22:07)

  Nie znajdziesz tych liczb, bo sporządziłem wycenę przed publikacją sprawozdania za 2013 rok. Wszystkie dane to jedynie moje szacunki, które w sumie niewiele różnią się od rzeczywistych wyników.

 • #20

  marco (Friday, 25 April 2014 07:22)

  moim zdaniem sporo się różnią, bo amortyzacja to 768 a inwestycje 2356

 • #21

  Deryl (Friday, 25 April 2014 07:54)

  Z tym, że jeśli wycena była przeprowadzona przed opublikowaniem danych za 2013 i raportu za IV kwartał 2013 roku to autor nie miał możliwości odnalezienia tychże danych ... Na tej podstawie tworzone są zazwyczaj nowe wyceny sporządzane przez DM itp.. Mamy nowe dane, można więc zrobić aktualniejszą wycenę ...
  Pozdrawiam

 • #22

  Benjamin (Tuesday, 29 April 2014 00:01)

  marco, ja widzę, że amortyzacja = 1580 ;) A co należy uznawać za "inwestycje" a co nie to już całkiem inny temat :)

 • #23

  marco (Tuesday, 29 April 2014 19:49)

  w którym sprawozdaniu to widzisz i gdzie - skonsolidowanym czy jednostkowym?

 • #24

  Benjamin (Tuesday, 29 April 2014 22:42)

  Skonsolidowany; Rachunek Przepływów Pieniężnych.