Analiza portfelowa spółki ASBIS

Jak wygląda w praktyce przeprowadzenie w podstawowym zakresie analizy portfelowej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych? Aby się o tym przekonać zapraszam do zagłębienia się w niniejszą analizę spółki ASBIS.

    Asbis jest spółką, która pewnie zwróciła na siebie uwagę wielu inwestorów - szczególnie w ostatnim czasie. Cena akcji spadła z 8 zł (pod koniec roku 2013) do 4,30 zł! - Czy te spadki były spowodowane słabymi raportami finansowymi? upadłość? nic z tych rzeczy! spółka działa rozlegle na wschodzie Europy - promując swoje marki, o czym pisałem już w analizie raportów kwartalnej tego przedsiębiorstwa. KLIK

    Analiza kwartalna przeprowadzona została na podstawie 5 ostatnich lat działalności spółki. Do obliczenia szacowanego zysku i ryzyka posłużyłem się więc danymi historycznymi. Aby analiza była "porównywalna" z otoczeniem, postanowiłem przeprowadzić ją dla większej ilości spółek akcyjnych zajmujących się handlem sprzętu komputerowego. 

Analiza portfelowa

Wszystkie dane z tabeli obok obliczone zostały na podstawie średnich miesięcznych stóp zwrotu. Tzn. 2,82% w przypadku Asbisu oznacza, że średnio tyle można było na spółce zarobić w przeciągu jednego miesiąca na przełomie ostatnich 5 lat. Miarą ryzyka jest natomiast odchylenie standardowe miesięcznych stóp zwrotu. Jako miare ryzyka systematycznego uważa się współczynnik beta. Bezsprzecznie największym ryzykiem cechuje się spółka REGNON - dlaczego? Sprawdzcie na wykres tejże spółki :). Jest to spółka groszowa, więc każa zmiana ceny stanowi tam ogromne w skali procentowej stopy zwrotu. Asbis cechuje się współczynnikiem Beta na poziomie 0,64. Zestawiając go do indeksu WIG20 można zauważyć, iż częste wzrosty ceny akcji spółki mają miejsce niezależnie od głównego indeksu. 

Zgodnie z podstawowymi zasadami metody portfelowej, oś x przedstawie wartości współczynników Beta badanych spółek natomiast oś Y średnie miesięczne stopy zwrotu. Lini wychodzi z miejsca "Rf" czyli tzw. możliwa do osiągnięcia stopa zwrotu bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka. W tym przypadku są to 3 letnie obligacje skarbu Państwa cechujące się w teorii zerowym ryzykiem. Na osi SML leży również WIG20 - zakładając, że wartość indeksu jest prawidłowo wyceniona przez inwestorów. Idąc dalej tym tropem, spółki powyżej niebiskiej lini uważać będziemy za spółki niedowartościowane natomiast spółki poniżej tejże lini, za spółki przewartościowane. Im dalej w prawo na wykresie znajdują się przedsiębiorstwa - tym większe ryzyko z inwestycji w owe papiery wartościowe. Im wyżej znajdują się punkty, tym wyższe stopy zwrotu mogą zaoferować w przyszłości. Zazwyczaj większe ryzyko z inwestycji wiąże się z wyższymi stopami zwrotu. Na wykresie odnaleźć możemy 3 spółki przewartościowane (wg, modelu) 2 dobrze wycenione oraz 2 niedowartościowane, do których należy ACTION oraz ASBIS. To jaką spółkę wybierze inwestor zależne jest od jego sposobu inwestowania. Inwestor ofensywny tolerując wyższe ryzyko może skusić się na akcje Asbisu, natomiast inwestor defensywny wybierze pewniejsze akcje Action. 

       Dobierania papierów wartościowych w tejże metodzie ma za pomocą narzędzi statystycznych stworzyć taki portfel inwestycyjny, w którym akcje są idealnei zdywersyfikowane, nisko skorelowane ze sobą a współczynnik Beta będzie dążyć do 0. Warto dodać, że ten rodzaj analizy zakłada opiera się w dużej mierze na tzw. inwestowaniu pasywnym. 

 

Podsumowując

Bez przeprowadzania analizy fundamentalnej spółki, bez jej oceny technicznej czy też wyceny, jesteśmy w stanie tylko za pomocą analizy portfelowej wskazać na jej niedowartościowanie. Oceny założeń analizy portfelowej możemy dokonać dopiero po pewnym czasie, jednakże dla osób tolerujących nieco wyższe ryzyko, spółka Asbis może okazać się godna uwagi.

Write a comment

Comments: 3
 • #1

  Bennz91 (Thursday, 20 March 2014 00:08)

  Można wiedzieć, jaką premię za ryzyko przyjąłeś obliczając funkcję linii SML? :) I dlaczego stopa zwrotu z aktywów wolnych od ryzyka jest taka niska? :)

  Z góry dziękuję :)

 • #2

  Paweł Węgrzyn (Thursday, 20 March 2014 00:48)

  Standardowo stopa zwrotu z wolnych od ryzyka (Rf) na poziomie 4%. Jednakże 4% to ujęcie roczne, na poczet analizy w interwale miesięcznym zgodnie z zaleceniami Browna i Reilly'ego, ustaliłem stopę wolną od ryzyka w ujęciu miesięcznym ;). Stosunek Rf (4%) do liczby miesięcy (12).

 • #3

  bennz91 (Thursday, 20 March 2014 01:20)

  Aha ok :-) wszystko jasne :-) przeoczylem, ze tutaj caly czas mowa o miesiecznych stopach zwrotu :-)