Analiza techniczna spółki PATENTUS

                Powyższy wykres przedstawia kurs spółki PATENTUS w horyzoncie długoterminowym - ponad 5 letnim. od czerwca roku 2012 wyznaczyłem niemalże 2 letni trend wzrostowy, który jest ciągle kontynuowany. niebieskie linie poziome sygnalizują nam poziomy wsparcia, natomiast linie czerwone - opory. Jak możemy zauważyć psychologiczny opór ukształtował się na poziomie 3 zł. Warto jednak zwrócić uwagę, że po przebuciu tego oporu kolejny ulokowany jest dopiero przy 3,50 zł. Tak więc nabycie akcji po przekroczeniu poziomu  3zł i ewentualna sprzedaż przy 3,50 zł stanowiło by ponad 16% zysku - Abstrachując nieco od analizy technicznej :).

             Kolejnym grafem, którym chciałbym się z Państwem podzielić jest wykres o horyzoncie 3 letnim z tygodniowym interwałem świecowym. Możemy tutaj dostrzec dośc mocny opór w granicach 2,65 - 2 razy siągał tam cień świecy - nie udało się jednak bykom przebić tego poziomu. Silne wsparcie ulokowana jest jednak przy poziomie cenowym 2,24. Wsparcie te jest zarazem dawnym porem, który skutecznie przez ponad 2 lata uniemożliwiał wzrosty ceny akcji. Włączając do niniejszej analizy elementy analizy portfelowej możemy dojść do wniosku, że najbliższe poziomy oporu i wsparcia wyznaczają nam możliwą stratę na poziomie 5,8% oraz możliwe wzrosty do poziomu 11,8%. Stosunek zysku do ryzyka wyznaczony na podstawie analizy technicznej będzie więc kształtował się na poziomie ponad 200%.

          Jednakże abstrahując od analizy technicznej, przed zakupem akcji z zamiarem ich długoterminowego przechowywania warto przyjrzeć się sytuacji finansowej analizowanej spółki. Wstępnie mogę jedynie powiedzieć, że wygląda ona nie najgorzej - A po publikacji raportów kwartalnych (co nastąpi już niebawem), postaram się opracować ich analizę i wynikami podzielić się z Państwem w dziale analiz fundamentalnych.

Podsumowując:

Kiedy będzie dobry czas na nabycie akcji Patentusa ?: Osobiście uważam, że obecnie akcje Patentusa warte są więcej niżeli ich bieżące cena (na podstawie AF). Kierując się jdnak analizą techniczną, przy najbliższym otwarciu możemy ustawić asekuracyjne zlecenie zakupu ponad linią trendu (minimalnie 2,32 zł) licząc, że kurs osiągnie taki poziom. Ostatnia świeca z długim cieniem skierowanym ku dołowi, może być natomiast zwiastunem wzrostu ceny akcji już niebawem - warto więc mieć się na baczności, aby nie stracić okazji do zakupu. 

Kiedy będzie dobry czas na sprzedaż akcji Patentusa ?: Uważam, że warto byłoby poczekać aż, kurs nieco bardziej zbliży się do najbliżeszego oporu (2,65 zł), i lekko poniżej tej granicy ewentualnie ustawiać zlecenia sprzedaży. Proponuję jednak, aby dla rozwiania naszych wątpliwości poczekać na raport kwartalny, który może definitywnie podsumować rok 2013 dla analizowanej spółki, i wyznaczyć całkiem nowy kierunek dla ceny jej akcji.

Write a comment

Comments: 0