Analiza raportów kwartalnych FASING

          Na wstępie analizy FASING, mającej na celu ocenę niedawno opublikowanych wyników za IV kwartał 2013 roku chciałbym przedstawić Państwu dane finansowe tejże spółki z przeciągu 3 ostatnich lat jej funkcjonowania. 

 

Co pozytywnego ?

- Wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do IV kwartału roku poprzedniego i III kwartału roku 2013.

- Wzrost generowanych zysków z działalności operacyjnej w stosunku do IV kwartłu roku poprzedniego i III kwartału roku 2013.

- Większenie się poziomu aktywów całkowitych

- Wyraźny spadek zadłużenia spółki

 

Co negatywnego?

- Strata, czyli ujemna wartość generowanego przez przedsiębiorstwo zysku netto. Najbardziej istotnego miernika efektywności spółki.

 

          Chociaż zdecydowanie więcej jest pozytywów odnośnie IV raportu finansowego FASINGU, to jedyny negatywny aspekt - strata spółki jest w moim odczuciu równoważna ze wszystkimi korzystnymi wynikami razem wziętymi. Aby nieco dokładniej przyjrzeć się spółce spójrzmy na jej kwartalne wskaźniki rentowności.

        Ze względu na ujemną wartość zysku finansowego, podstawowe wskaźniki typu rentowność kapitału własnego, majątku całkowitego lub sprzedaży nie wymagają szczególnego komentarza - są po prostu fatalne. Inaczej jest w przypadku wskaźników rentowności, do obliczenia których posłużyłem się zyskiem operacyjnym.

Dodatkową kategorią analizy finansowej, którą wg. mnie warto przeanalizować spółkę jest analiza wskaźników rynkowych. Najważniejszym faktem odnośnie Fasingu jest wzrost wypłaconej dywidendy do 70 gr za akcje - w stosunku do 60 gr rok temu. Ze względu na stratę finansową wskaźnik C/Z przyjmuje ujemne wartości. Warto jednak zwrócić uwagę na wskaźnik C/WK, wedle którego spółka jest coraz to bardziej interesującym obiektem analiz.

                     Na chwile obecną księgowa wartość jednak akcji FASINGU wynosi prawie 40 zł ! Co jest kwotą ponad dwukrotnie wyższą od bieżącej ceny akcji spółki. Ze względu na nie najgorsze wyniki finansowe tejże spółki akcyjnej uważam, że jest ona warta uwagi, wszak wykres kursu Fasingu wskazuje, że spółka ta znajduje się obecnie na bardzo silnym ruchomym wsparciu. 

 

Podsumowując:

Uważam, że mimo słabych wyników finansowych za IV kwartał, spółka jest warta więcej niż obecnie chcą zapłacić za nią inwestorzy. Hipoteze tą postaram się obronić w następnym artykule, w którym postaram się kilkoma metodami wycenić pojedyńczą akcję Fasingu, w celu oszacowania jej realnej wartości.

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    okietek (Thursday, 06 March 2014 06:08)

    dzięki takim wpisom zrozumienie Analizy Fundamentalnej staje się dużo prostsze :) dzięki