Analiza raportów kwartalnych KGHM

W związku z opublikowanym w piątek najświeższym raportem finansowym za IV kwartał spółki KGHM Polska Miedź S.A., postanowiłem dokonać jego bieżącej analizy aby lekko ostudzić pozytywną reakcję większości inwestorów...

Powyższa tabela przedstawia wybrane dane finansowe za wszystkie kwartały w okresie 2011-2013. Chciałbym abyśmy skupili się na najnowszym raporcie finansowym za ostatni kwartał roku 2013 na podstawie, którego możemy oszacować całkowity zysk spółki w tym roku. 

               Jak widać zysk netto w IV kwartale roku 2013 osiągnął wartość 677 976. Chociaż wynik na tym poziomie nie wydaje się zły, to zwróćmy uwagę na to, że oprócz III kwartału tego samego roku, jest to najgorszy ze wszystkich 12 ostatnich kwartałów wynik finansowy tejże spółki! Niewielka euforię może wzbudzać jedynie niewiele mniejszy poziom zadłużenia spółki oraz wzrostu aktywów całkowitych w stosunku do tożsamego kwartału IV w roku poprzednim (2012).

Powyższa tabela wskazuje jedynie, że KGHM Polska Miedź S.A. zmniejszył wartość swoich aktywów w stosunku do ubiegłego kwartału o 1,1%. Natomiast o 1,7% uległa wzrostowi wartość kapitału własnego spółki.

Rentowność choć pod każdym możliwym względem przewyższa skrajnie słaby kwartał poprzedni, to odstaje znacząco do IV kwartału roku 2012 - co jest złą informacją dla posiadacza akcji KGHM'u.

Obrotowość majątku pod wieloma względami odpowiada interpretacji rentowności. Chociaż obrotowość aktywów całkowitych przewyższa kwartał poprzedni to ze względu na dużo niższe przychody nie zbliżyło się do tego samego wskaźnika osiągniętego przez KGHM w poprzednim roku.

Jak pewnie niektórzy już wiedzą analizę zadłużenia dzielimy na 2 części:

* Analizę struktury i udziału zadłużenia

* Analizę zdolności do spłaty zadłużenia

I choć ten pierwszy tym zadłużenia, wygląda bardzo obiecująco (widoczny spadek i tak dość nisko utrzymującego się zadłużenia) to mimo wszystko zdolność do jego spłaty spada, co zdeterminowane jest pomniejszającą wartością generowanego zysku netto.

Pod względem wskaźników rynkowych dużej zmiany nie ma. KGHM wart jest praktycznie tyle ile wynosi jego wartość księgowa (tzn. Stosunek kapitału własnego na 1 akcję). Bez zmian zachowuje się więc ostatni wiersz wg. którego akcje KGHM'u wciąż warte są uwagi inwestorów.

A teraz coś czego w analizie raportów kwartalnych jeszcze nie było ... mając wszystkie niezbędne dane finansowe za 4 kwartały z roku 2013, możemy oszacować jak prezentować się będzie mniej więcej raport roczny spółki akcyjnej KGHM Polska Miedź. Widzimy, że w stosunku do roku poprzedniego aktywa prawdopodobnie ulegną zwiększeniu - ta sama interpretacja tyczy się również kapitału własnego. Pozytywnie zapatrujemy się też na delikatne zmniejszenie zobowiązań, gwałtownie zaciągniętych w roku 2012. Choć przychody ze sprzedaży uległy zmniejszeniu w stosunku do roku 2012 to wartość ta wciąż utrzyuje się na dość stabilnym poziomie. Najbardziej negatywną informacją jest jednak wartość Zysku netto, który spadł o ponad 35% w stosunku do roku 2012.  A także równie wysoki spadek zysku operacyjnego spółki. Pozytywną ciekawostką jest fakt, że po zajrzeniu w rachunek przepływów pienięznych spółki dostrzegłem, iż wydatki na inwestycje stopniowo zmniejszają się od zakończenia roku 2012 - nadzieją wszystkich akcjonariuszy może być więc stopniowe wypracowywanie zwrotu z przeprowadzonych wcześniej inwestycji.

      Na zakończenie chciałbym podzielić się z Państwem swoim projektem, który opracowuje od niespełna roku. Miał on na celu zapisywać w postaci liczbowej wartość spółki - innymi słowy wystawia spółce "Ocenę" pod względem jej finansów w przedziale od 1 do 5. Więcej o tym systemie napiszę, gdy będzie w pełni sprecyzowany, teraz chciałbym jedynie pochwalić się rezultatem bardzo zbliżonej korelacji ceny akcji KGHM'u a wynikami mojego testu wartości odnośnie tej właśnie spółki akcyjnej.

Jak widzimy test wartości spółki po wielu miesiącach zmagać zachowuje się w sposób identyczny jak kurs akcji analizowanej spółki - Miało to przede wszystkim udowodnić, że Kondycja finansowa spółki akcyjnej jest bardzo silnie skorelowana z ceną jej akcji, a kondycję to można zapisać w postaci liczbowej.

 

          

Podsumowując

Chociaż raport kwartalny nie okazał się pozytywnie zaskakujący, to mimo wszystko jest pewnie lepszy niż zakładali inwestorzy (stąd wzrosty ceny akcji waloru pod koniec piątkowej sesji). Jeżeli ktoś z państwa jest od jakiegoś czasu zainteresowany zakupem akcji spółki - myślę, że na dniach może pojawić się do tego wyśmienita okazja (ma to oczywiście związek z Ukrainą). Jeżeli jesteście Państwo natomiast zainteresowani sprzedażą swoich udziałów - radzę wstrzymać się do czasu wyjaśnienia owego konfliktu, po czym do podjęcia decyzji odnosnie wyboru terminu sprzedaży wykorzystać możemy analizę techniczną.

Write a comment

Comments: 0