Analiza techniczna spółki FASING

Tak jak zawszę analizę techniczną zaczynam od długoterminowego horyzontu czasowego - 5 lat. Widoczny jest tutaj wyraźny trend wzrostowy, którego linia jest również linią wsparcia. Obecnie kurs lekko odbija się od wsparcia i wszystko zapowiada dalszą kontynuację wzrostów - tak jak stało się w roku 2011. 

Na wykresie 6 miesięcznym widzimy powolny wzrost kursu ponad linię wsparcia, która była testowana w styczniu oraz w lutym (cień świecy odbił się jednak od niej książkowo). Chociaż wczorajsza świeca "spadającej gwiazdy" cechuje się bardzo długim cieniem to pozytywną informacją podaną dziś do oficjalnej wiadomości jest zawarcia znaczącej umowy ze spółką JSW (znaczących umów FASING miał w ostatnim czasie dość sporo).

    Możemy więc założyć możemy więc dwa scenariusze wydarzeń, z których obydwa wiążą sie z długoterminowym wzrostem cen akcji:

1) kurs akcji powróci do lini wsparcia - co może okazać się dobrą okazją do zakupu.

2) Na wskutek pozytywnych informacji kurs zacznie rosnąć bez uprzedniego spadku do lini wsparcia. Taki rozwój wydarzeń wskazywałby na brak lepszej okazji do zakupu waloru w najbliższym czasie.

      Dla inwestorów długoterminowych polecam spojrzeć na wykres w perspektywie 10-15 letniej. Podpowiem tylko, że wygląda on dość ciekawie na tle z formacją "chorągiewki". 

Ale żeby nie było tak pozytywnie... fioletowa linia przy poziomie cenowym 20,33 tworzy opór wyznaczony przez cienie (pinbary) dwóch świec. Potwierdzeniem kontynuacji trendu wzrostowego będzie więc przełamanie tego właśnie poziomu. Przy czym przełamanie ruchomego wsparcia oznaczonego czerwonom linią sygnalizować może zakończenie długoterminowego trendu wzrostowego - dla osób stosujących Stop lossy warto się zabezpieczyć w tych granicach.

Write a comment

Comments: 0