Kwartalna analiza finansowa spółki ZASTAL

Niniejsza analiza przedstawiać będzie kwartalną ocenę sytuacji finansowej spółki ZASTAL notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Aby samodzielnie dokonać podobnej analizy niezbędne będą jedynie dane finansowe spółki z jej sprawozdań finansowych (zalecam sprawozdania skonsolidowane), oraz excel.

Powyżej przedstawione zostały dane finansowe analizowanej spółki, którymi posłużyłem się w dalszej części swoich badań. Kolory kolumn mają na celu ułatwienie porównywanie względem siebie wartości finansowych w poszczególnych kwartałach. W celach prognozy można stosować m.in. modele ekstrapolacji lub inne. Na powyższym wykresie, warty uwagi jest fakt, że za pierwsze 3 okresy w roku 2013 spółka ZASTAL wygenerowała większy zysk aniżeli za kwartały I-III w latach 2011 i 2012 razem wzięte ! Może to sygnalizować możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków spółki względem lat poprzednich za cały rok 2013 (raport za IV kwartał ukaże się już niebawem). Przejdzmy jednak do omówienia wybranych wskaźników finansowych - poczynając od rentowności.

Wskaźniki rentowności należy tak jak wszystkie inne porównywać do tożsamych kwartałów, ze względu na możliwy wysoki wpływ sezonowości przyczyniający się do generowania przez spółkę zysku netto (podstawowa wartość do obliczania większości wskaźników rentowności).

Jak widzimy na powyższym wykresie - rentowność aktywów i kapitału własnego spółki ZASTAL jest bardzo nieregularna. Ciężko więc na jej podstawie prognozować jakąkolwiek wartość wskaźnika rentowności na kolejne kwartały. To z kolei wpływa na duże ryzyko inwestycyjne, którym obarczona jest spółka.

Kolejnym z elementów kwartalnej analizy finansowej jest struktura majątku przedsiębiorstwa:

Warto zwrócić uwagę na fakt, że od II kwartału roku 2011 spółka stopniowo zwiększa wartość swoich aktywów (majątku całkowitego), w przy tego typu analizach traktowane jest jako sygnał pozytywny - o ile nie wpływa na zmniejszenie się generowanego zysku netto. Aby trend wzrostowy stał się lepiej dostrzegany proponuję przedstawienie go w formie graficznej:

Teraz przejdziemy do analizy jednej z kluczowych kategorii w świecie finansów przedsiębiorstw - zadłużenia, i zdolności spółki do jego obsługi.

Ogólne zadłużenie spółki ZASTAL utrzymuje się na bardzo niskim poziomie (średnio około 16-17%). Pozytywny element stanowi natomiast poziom wskaźnika zadłużenia w latach. Wartość wskaźnika na poziomie 1,07 w III kwartale 2013 roku, sugeruje, że przedsiębiorstwo na podstawie tylko zysku z jednego kwartału byłoby w stanie spłacić całe swoje zadłużenie ! - co jest relatywnie bardzo dobrym wynikiem ! 

      Ostatnią a zarazem uważaną przez niektórych inwestorów najważniejszą grupę wskaźników finansowych stanowią wskaźniki rynku kapitałowego.

Przy ustalaniu wartości wskaźnika C/Z wartość zysku w poszczególnym kwartale pomnożona została razy 4. Wartość księgowa jednej akcji, stanowi zarazem najprostszą z metod wyceny przedsiębiorstwa, czyli stosunek kapitału własnego do ilości akcji przedsiębiorstwa. Dzieląc kapitał własny spółki na wszytkie akcje, III kwartale roku 2013, 1 akcja była by warta niewiele ponad 4zł. Przypomnę jednak, że na chwilę obecną jeden walor spółki ZASTAL warty jest ponad 2 razy mniej. Wskaźnik grahama stanowi opisywany przeze mnie wskaźnik: C/Z * C/WK, którego wartość nie powinna przekraczać 22,5 zgodnie z założeniami Benjamina Grahama. ostatni "wskaźnik" automatycznie ocenia, czy iloczyn wskaźników C/Z i C/WK spełnia podane założenie i jeżeli tak się staje to uznaje go za walor godny uwagi. Możemy więc uznać, że na podstawie przeprowadzonej analizy, akcje spółki ZASTAL mogą wydawać się niedowartościowane - od roku 2012. warto więc przyjrzeć się tej spółce z bliska. Niebawem na serwisie pojawi się temat z przeprowadzoną już Analizą techniczną Zastalu. 

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Kuba Wielgórski (Saturday, 25 January 2020 12:12)

    no, to super pomoc, nic nie zrozumiałem, nie polecam tej pracy ludziom poniżej 80 iq