Analiza techniczna spółki Zastal

Tak jak obiecałem w wątku z analizą finansową raportów kwartalnych Zastalu, przedstawiam analizę techniczną tejże spółki.

Powyższy wykres wykonany został w interwale dziennym na przełomie 5 ostatnich lat funkcjonowania Zielonogórskiej spółki ZASTAL. 

     Po gwałtownych wzrostach zapoczątkowanych w lipcu 2012 roku, zakończonych wyraźną luką cenową, uformowała się niemalże wzorowa formacja trójkąta zniżkującego. Widać przy tym, że w grudniu roku 2013 mieliśmy do czynienia z fałszywym wybiciem z trójkąta, gdzie cena przekroczyła poziom oporu i dotarła do poziomu 2,30 ! Wybiciu temu towarzyszły nadzwyczaj zwiększony wolumen, który mógł sprawiać wrażenie prawdziwego wybicia i kontynuacji wzrostów Zastalu. 

Nieco inaczej prezentuje się ten wykres w interwale miesięcznym - wyrażony w świecach japońskich. Widzimy, że formacja trójkąta stopniowo zbliża się ku końcowi, co może spowodować niespodziewane wybicie z formacji w najbliższym czasie - polecam więc dodanie Zastalu do spółek "obserwowanych". 

      Dla osób minimalizujących ryzyko, dobrze byłoby poczekać na ruch powrotny, który jest zazwyczaj następstwem wybicia kursu akcji z danej formacji cenowej.

         Dla odmiany - interwał dzienny, na wykresie 6 miesięcznym. Chociaż niedawno mieliśmy przebicie kursu akcji przez linię oporu przy nieco zwiększonym wolumenie, to wątpię iż ruch ten będzie w sposób bezpośredni powiązany z wybiciem właściwym. Bardzo niefortunnie kształtuje się dzisiejsza świeczka (wysoki górny cień), może to zwiastować delikatny spadek kursu akcji w najbliższej przyszłości - moment ten będzie za pewne doskonałą okazją do zakupu przez inwestorów oczekujących wybicia z analizowanej już wcześniej formacji trójkąta zwyżkującego.

 

UWAGA: elementem wpływającym w pewnym stopniu na wybicie z formacji mogą okazać się wyniki finansowe za IV kwartał spółki. Serdecznie zachęcam więc do ich analizy zaraz po opublikowaniu.

Write a comment

Comments: 0