Wskaźniki C/Z i C/WK. Czym są i jak mogę obliczyć je samemu ?

Wskaźniki takie jak C/Z oraz C/WK są głównymi wskaźnikami przy analizie rynkowej wybranej spółki giełdowej. Wiemy, że m.in. tymi wskaźnikami przy zakupie akcji posługiwał się Benjamin Graham. Wg. mentora Warrena Buffetta powinniśmy wyszukiwać akcje takich spółek, których wartość wskaźnika C/Z nie przekracza 15 a wartość C/WK 1,5. Iloraz wskaźników C/Z i C/WK nie powinien zatem przekraczać 22,5.  

Oczywiście nie jest to żadna złota reguła, chociaż wiele praktyków z powodzeniem dowodzi, że spółki spełniające kryterium Benjamina Grahama odnoszą sukcesywnie większe wzrosty cen akcji na rynku aniżeli pozostałe spółki akcyjne. Pozostaje jednak pytanie jak takowe wskaźniki obliczyć i interpretować?   

       Wskaźnik C/Z, oznacza stosunek ceny rynkowej przedsiębiorstwa (czyli liczba akcji* obecy kurs akcji) do zysku spółki w danym okresie - przeważnie jest to jeden rok. Skąd jednak mogę znaleźć zysk spółki, jaki osiągnęła w danym roku ? - Zysk ten publikowany jest w rocznych sprawozdaniach finansowych wszystkich spółek akcyjnych. Wystarczy na oficjalnej stronie analizowanej spółki, w zakładce "relacje inwestorskie" znaleźć odpowiednie sprawozdanie i z rachunku zysków i strat odczytać wartość zysku netto. Obliczmy więc wartość wskaźnika C/Z dla przykładowej spółki.  

 

        Przykład nr 1. Obliczanie wskaźnika C/Z.

Wiemy, że w roku 2013 spółka "Xyz" wygenerowała zysk netto o wartości 1 100 zł. Wiemy także, że spółka wyemitowała łącznie 2000 akcji, a na chwilę obecną każda z nich jest warta 10 zł. Cena rynkowa spółki jest więc równa 2000*10 zł = 20 000 zł, a wskaźnik C/Z wynosi 20 000 zł/1 100 zł = 18,2. Tak więc zgodnie z zasadą Benjamina Grahama, spółka ta nie jest warta uwagi, ze względu na wartość  wskaźnika C/Z > 15.

               

                Drugim z omawianych wskaźników jest C/WK czyli stosunek ceny rynkowej spółki do jej wartości księgowej. Cene rynkową wyznaczamy w taki sam sposób jak robiliśmy to przy wyznaczaniu wskaźnika C/Z. Jednak jak obliczyć wartość księgową spółki ? - Otóż wartość księgowa spółki jest to różnica jej aktywów i zobowiązań, wartość księgowa jest więc równa kapitałowi własnemu. Wartość kapitału własnego odczytujemy w taki ggsam sposób jak w przypadku zysku netto, jedynym wyjątkiem jest fakt, że kapitał własny odnajdziemy w bilansie spółki po stronie pasywów a nie w rachunku zysków i strat. Zobrazujmy to na podstawie poniższego przykładu:

 

Przykład nr 2. Obliczanie wskaźnika C/WK 

                  Wiemy, że spółka "Xyz" posiada aktywa o wartości 60 000 zł oraz zobowiązania o wartości 20 000 zł. Wiemy również, że spółka ta wyemitowała łącznie 2000 akcji, a na chwilę obecną każda z nich jest warta 10 zł. Cena rynkowa spółki jest więc równa 2000*10 zł = 20 000 zł. Aby obliczyć wskaźnik C/WK powinniśmy najpierw wyznaczyć wartość księgową spółki. Zgodnie z tym co wcześniej napisałem wiemy, że WK = Aktywa- Zobowiązania. WK wynosi więc 60 000 zł- 20 000 zł = 40 000 zł. Mając wszystkie dane możemy podstawić je do wzoru otrzymując: 20 000 zł/ 40 000 zł  = 0,5. Zgodnie z zasadą Benjamina Grahama opisywaną w książce "Inteligentny Investor" Spółka "Xyz" jest warta uwagi (C/WK <1,5) , możemy więc przeprowadzić jej dogłębną analizę w celu subiektywnej oceny opłacalności inwestycji zakupu akcji tej spółki.

 

                    Przez powyższe przykłady możemy zauważyć jak szybko z dnia na dzień mogą zmieniać się analizowane wskaźniki m.in. przez zmianę ceny akcji analizowanego waloru. Wskaźniki C/Z oraz C/WK są bardzo często publikowane we wszelakich analizach umieszczanych na portalach internetowych pośrednio związanych z Giełdą Papierów Wartościowych. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł pomoże Państwu dokonać osobiście poprawnej interpretacji tych wskaźników, pamiętając że nie powinny być one jedyną determinantą naszych przyszłych inwestycji. Jak dogłębniej analizować spółkę jeśli wskaźniki rynkowe są zgodne z naszymi oczekiwaniami ? - o tym dowiecie się Państwo w kolejnych moich artykułach - zapraszam do lektury !


Write a comment

Comments: 4
 • #1

  Mateusz (Wednesday, 30 November 2016 21:16)

  Dzięki. Dowiedziałem się czego mi było trzeba. Pozdro!

 • #2

  Rafik (Thursday, 14 June 2018 04:53)

  Najlepsze wytłumaczenie podstawowych pojęć giełdowych jakie widziałem! Brawo! Ostatnio zaczolem czytać ksiazke „Inteligentny Inwestor” w oryginale i pięknie dziękuje Ci za wytłumaczenie mi tych pojęć w ojczystym języku :-)

 • #3

  mall (Wednesday, 10 October 2018 09:25)

  A co w przypadku, kiedy firma zaliczy stratę w skali roku? Jak wtedy należy traktować obliczenie C/Z i C/WK ??

 • #4

  Marcin (Thursday, 22 October 2020 07:31)

  nmn