Papiery wartościowe alternatywą dla lokat bankowych

Na chwilę obecną średnie oprocentowanie rocznych lokat bankowych waha się w granicach 3,2%, dlatego też inwestycje w papiery wartościowe stają się coraz to bardziej popularną alternatywą inwestowania pieniędzy. Przez papiery wartościowe rozumiemy nie tylko akcję lecz również m.in. cechujące się dużo mniejszym ryzykiem obligacje.Dlaczego więc większość z nas swoje środki woli zalokować na zwykłej lokacie bankowej?

Pierwszym stereotypem związanym z lokatami bankowymi jest przekonanie, że są one najbezpieczniejszą formą inwestycji… Otóż nie jest to prawdą! (ostatnim tego przykładem były lokaty banku Amber Gold). Jedyną inwestycją, która nie jest obarczona ryzykiem (a przynajmniej w teorii)  są obligacje Skarbu Państwa. Oczywiście banki objęte Bankowym Funduszem Gwarancyjnym (na to powinniśmy zwracać szczególną uwagę przy lokowaniu pieniedzy w banku!), są w dużej mierze bezpieczne, jednakże nie w takim stopniu jak wspomniane wczesniej obligacje skarbowe. Pamiętajmy również, że przechowywanie wszystkich środków pieniężnych na jednej lokacie wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, dlatego też warto jest dywersyfikować swój portfel inwestycyjny i wzbogacać go m.in. przez zakup różnych papierów wartościowych.

Warto zwrócić uwagę, że średnia stopa procentowa dwuletnich obligacji Skarbu Państwa wynosi około 3% - Z tym natomiast wiąże się bardzo ważna reguła inwestowania, a mianowicie im wyższa prawdopodobna stopa zwrotu, tym wyższe ryzyko z inwestycji. Dlatego też oprócz faktu, że obligacje Skarbu Państwa są najbezpieczniejszymi instrumentami finansowymi warto wiedzieć, że są zazwyczaj najniżej oprocentowaną formą inwestycji.

Jeżeli jednak jesteśmy w stanie zaakceptować dużo wyższą formę ryzyka, powinniśmy zainteresować się obligacjami korporacyjnymi lub akcjami. Obligacja jest instrumentem dłużnym co oznacza, że emitent jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się spełnić określone świadczenie wobec niego. Akcja natomiast jest papierem wartościowym emitowanym przez spółki akcyjne. Jest ona zaliczana do grupy instrumentów udziałowych, w których to akcjonariusz staje się współwłaścicielem spółki. Akcje obarczone są wyższym niż obligacje ryzykiem ze względu na to, że w przypadku upadłości danej spółki ma ona obowiązek spłacić w pierwszej kolejności swoich dłużników, do których należą obligatariusze, dopiero później kapitał (o ile takowy pozostał) zostaje rozdysponowany pomiędzy akcjonariuszy. Ryzyko z posiadania akcji wynika również z faktu nieprzewidywalności związanej z ich stopami zwrotu – inaczej jest w przypadku obligacji, których to oprocentowanie jest z góry wiadome. jedynym świadczeniem pieniężnym wypłacanym na poczet akcjonariuszy jest dywidenda, w przypadku obligatariuszy są to należne odsetki.

O tym jak dobierać akcję i obligację do swojego portfela inwestycyjnego dowiecie się Państwo z kolejnych wpisów. Ten krótki artykuł miał jednak na celu zaprezentowanie papierów wartościowych i pokazanie, że są one alternatywą dla lokat bankowych, w zależności od tego jaki poziom ryzyka jesteśmy w stanie zaakceptować.

Write a comment

Comments: 2
  • #1

    Bennz91 (Saturday, 22 February 2014 20:50)

    Czekam na więcej! ;p

  • #2

    okietek (Sunday, 23 February 2014 07:25)

    Brawo, zawsze z ciekawością , czytam twe analizy, widzę, że podobnie jak @studencina stworzyłeś właśną stronę, gratuluję i życzę powodzenia w realizacji swych celów :)