Analiza techniczna spółki GRAAL

             Jak widzimy na powyższym wykresie obrazującym kurs spółki Graal w okresie 2005-2014, akcje znajdują się w średnioterminowym trendzie wzrostowym zaznaczonym cieńką czerwoną linią. Trend ten trwa nieprzerwalnie od paździeranika 2011 roku. Czerwona gruba linia określa opór na poziomie cenowym w okolicy 16,50 zł. Opór ten testowany był jedynie dwa razy. Za pierwszym razem w 2010 roku a następnie pod koniec roku 2013 przy nieco zwiększonym wolumenie. Ostatecznie 7 lutego 2014 roku udało się przełamać ten opór przy wolumenie sięgającym 175 tys. obrotów !

                 Formacja określona dwiema czerwonymi liniami tworzy coś na wzór trójkąta zwyżkującego, któremu od początku towarzyszy stopniowo zmniejszający się wolumen. Powrót niemalże do dawnej lini oporu będącego teraz linią wsparcia nazwać więc możemy róchem powrotnym zgodnie, z którym z teoretycznego punktu widzenia w najbliższym czasie powiniśmy mieć do czynienia z ponownym wzrostem kursu akcji. Wzrost ten może zostać przerwany przy kolejnym oporze, jeżeli siła byków okaże się niewystarczająca. Na szczęście opór ten znajduje się dopiero w okolicach 28 zł !

                    Uzupełnienie analizy technicznej może stanowić publikacja raportu finansowego za IV kwartał działalności spółki, który powinien pojawić się już niebawem na oficjalnej stronie spółki.

               

                                                                      Opracował: Paweł Węgrzyn

Write a comment

Comments: 0